FÖR MUSIKBOLAG

Nyttiga länkar

IMPALA – Den Europeiska indieorganisationen som vi är med i
WIN – Indieorganisation för hela världen som SOM är med i
Merlin – Världsorganisation för indies New Media Rights
Musiksverige – samarbetsorgan för musiksverige
IFPI – Svenska gruppen
IFPI – Internationellt
Musikindustrin – nyhetsbrev om svensk musikbransch
SIMBA – Nyhetsbrev om det som händer på de oberoende bolagen
Grammotex – GLFs skivdatabas
Copyswede – Administrerar tomkassettersättningen
EXMS – Export Music Sweden
STIM – Upphovsmännens organisation
SKAP – Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik
SAMI – Musikernas upphovsrättsorganisation
NCB – Organisation för mekaniska rättigheter
SMFF – Musikförläggareföreningen
Musikerförbundet – Musikernas fackliga organisation
Kulturrådet – Sköter bl.a. fonogramstödet och stödet till fria musikgrupper
Musikverket  – Intressant och läsvärd sida från Musikverket
Swedish Indie Go – SOMs numera nedlagda Londonklubb