STYRELSEN

STYRELSE FÖR SOM 2017/2018

Vid årsmötet 2017 05 19 valdes en ny styrelsen för SOM enligt nedan:

Anders Engström (NONS) –  anders (at) som.se
Mats Hammerman (Massproduktion) –  mats (at) som.se
Theodora Nordqvist (Parent’s House)
Affa Alizadeh (Playground Music)
Petra Lundmark (BD Pop)
Magnus Bjerkert (Adrian Recordings)
Ömer Akay (Despotz Records)
Tobba Andersson (Zorch Productions)
Per Sjösten (Footprint Records)
Vera Vinter (Bjärka Produktion)
Peter Åhstedt (Dead Frog Records)

Revisor är Thomas Lundmark
Ekonom är Anna Westin

SOMs representant i IMPALAS styrelse är Jonas Sjöström
SOMs representant i EXMS och IFPIs styrelse är Anders Engström


SOMs styrelse vid sitt första konstituerande möte 20170612. På bilden saknas Tobba Andersson och Per Sjösten.