STYRELSEN

[text_output]

[feature_headline type=”left” level=”h4″ looks_like=”h4″ icon=”group”]STYRELSE FÖR SOM 2017/2018 [/feature_headline]

Styrelsen för SOM är idag:

Anders Engström (NONS) –  anders (at) som.se
Mats Hammerman (Massproduktion) –  mats (at) som.se
Theodora Nordqvist (Parent’s House)
Affa Alizadeh (Playground Music)
Petra Lundmark (BD Pop)
Magnus Bjerkert (Adrian Recordings)
Tobba Andersson (Zorch Productions)
Per Sjösten (Footprint Records)
Vera Vinter (Bjärka Produktion)
Peter Åhstedt (Dead Frog Records)

Revisor är Thomas Lundmark
Ekonom är Anna Westin

SOMs representant i IMPALAS styrelse är Anders Engström
SOMs representant i EXMS är Anders Engström
SOMS representant i IFPIs styrelse är Affa Alizadeh (ordinarie) och Anders Engström (ersättare) [/text_output]