• Version
  • Download 15
  • File Size 54.64 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2016-02-09
  • Last Updated 2016-02-09

innehåll 151130 redov Styrelsen

Kurs: Digitala strategier för indiebolag, VT-HT 2016
Sammanfattning kursplan per 15/11/30.
5 kurstillfällen - 1,5 dagar varje gång.
Obs! Work in progress.
Kurstillfälle 1, 7-8 april 2016:
Introduktion - den digitala marknaden
Övergripande genomgång av tjänster, plattformar, verktyg, statistikverktyg som Spotify Analytics,
RadioMonitor, Grammotex m fl
- Hur flödar pengarna, aggregatörer etc.
- Var tjänar man pengar online?
- Topplistor, hur fungerar dem?
- Att claima pengar
- Olika avräkningsmodeller
- Hur ser avtalen ut
- Olika marknader internationellt, vad funkar var, vad dominerar var?
Kurstillfälle 2, 26-27 maj 2016:
Sociala medier
- Genomgång av de viktigaste sociala nätverken och plattformarna.
- Funktionalitet, allt från hashtags till hur algoritmerna bakom vilka poster som visas fungerar.
- Vilket content fungerar bäst för olika former av målgrupper.
- Best practices, exempel på lyckade kampanjer och vilken form av innehåll som blir viralt, med ett fokus
på musik.
- Kommunikationsmetodik på sociala medier, vilket språk bör användas. Hur får man människor att
engagera sig, gilla, dela o.s.v.
- Hur kopplar vi samman aktiviteter på sociala medier med reda intäkter, d.v.s. länken mellan sociala
medier och t.ex. Spotify.
- Hur räknar man ut ett genomsnittligt ekonomiskt värde för en delning av en post?
- Utvärdering, målgruppsanalys och statistisk analys i sociala medier.
- Hur kan man använda tjänsternas egna verktyg för att förstå målgruppen på ett bättre sätt.
- Spellistor!
- Hur driver spellistor intäkter. Hur ser urvalsalgoritmerna hos t.ex. Spotify ut.
- Hur får man in sin musik på spellistor.
- Vad ska man tänka på om man skapar egna spellistor, endera med egen musik eller andras musik,
tempo, övergångar, placering av låtar o.s.v.
Kurstillfälle 3, 25-26 augusti 2016:
Youtube och videotjänster
- Hur fungerar avräkning och ekonomin kring Youtube?
- Olika former av annonsering och genomgång av Youtube CMS.
- Vad fungerar på Youtube?
- Exempel på lyckade produktioner som blivit virala, och varför de blivit det.
- Intäkter Vevo & Youtube
Kurstillfälle 4, 29-30 sept:
Annonsering & kampanjer
- Genomgång av hur Google Ads & Youtube Ads fungerar
- Display-nätverket
- Facebook-annonser o.s.v. Hur budgivning går till, hur innehållet bör utformas för att vara så lockande
som möjligt.
- Landningssidor och kampanjsidor.
- Hur prognosticerar man för vilket genomslag en kampanj kommer att få.
Kurstillfälle 5, 10-11 nov:
Intäktsoptimering online och avslutning
Best practices på samtliga plattformar vi har gått igenom.
- Vad kan man göra för att öka intäkterna på t.ex. Youtube, d.v.s. öka Youtubes annonsintäkter på sina
egna intäkter, samt öka cutten genom att t.ex. gå med i ett MCN.
- Intäktsoptimering på streamingtjänster, t,e. genom att kanske jobba med olika distributörer i olika
länder och regioner, som är specifikt inriktade mot just den regionen.
- Andra typer av digitala intäkter ex: Crowdfunding!
- Samarbeten artister/varumärken, branding. koppla ihop med Spotify Business t ex? (Alt någon annan
dag)
- Sammanfattning allas case, redovisning
Övrigt innehåll, inbakat eller separat dag/eftermiddag: rättigheter, ledarskap, affärsutveckling, business
administration.
Kontakter FIFTI:
www.fifti.se
Elin Trogen elin@fifti.se - 0707 365 460
Linn Delin linn@fifti.se - 0707 14 82 23