• Version 1.0.0
  • Download 12
  • File Size 37.50 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2015-11-25
  • Last Updated 2015-11-25

somprot14april2015

Protokoll telefonstyrelsemöte i SOM den 14 april 2015 kl 14.00-15.05

Närvarande: Mats Hammerman (Massproduktion), Peter Åhstedt (Dead Frog Records), AK von Malmborg (mAKe Music), Josefin Fundin (Bad Taste Records), Anders Engström (NONS), Jonas Sjöström (Playground Music),

1. Formalia

Till mötesordförande valdes Anders Engström, sekreterare Mats Hammerman. Justerare blev Josefin Fundin


2.
Inval och uteslutning:
Inval:
Mats presenterade Tröstlösa Records och de valdes in som associerad medlem. Vera Vinter har inkommit med en icke komplett ansökan och blir associerad medlem när hon skickat in resterade underlag.


3. Hemsidan

Arbetet fortsätter med ambitionen att den offentliga delen ska vara uppe i slutet av april.


4. Rapporter:

Impala

Jonas rapporterade kort om det pågående arbetet i Impala. Arbetet med utförsäljningen av EMI-mastrar fortsätter. I dagsläget finns fyra svenska bolag kvar i processen. Viss frustration över att det är för få mastrar till försäljning och att det går så långsamt.

Impala har presenterat sin Digital Action Plan och har träffat EU-politiker. De har fått bra kontakt och bra förståelse för omständigheterna som mindre och medelstora företag inom de kreativa industrierna jobbar under. Impala har fått bra gehör gällande restriktioner för de amerikanska internetbolag som i stort sett har monopol på sitt område. Det finns även ett franskt och tyskt e-commercedirektiv som kan användas som stöd.

IFPI

Anders rapporterade kort om det pågående arbetet inom IFPI. Aktuellt just nu är en utbildning till ett fåtal unga blivande chefsämnen inom större bolag som IFPI kommer att göra genom ett antal träffar under året. Anders kollar upp när inbjudan går ut och om vi kan få någon eller några platser till SOM-kollektivet.

Mats och Anders har träffat Lisa och Ludvig och finputsat programmet inför det gemensamma medlemsmötet 29 april.

EXMS
Inget att rapportera. Vi tar bort punkten på kommande styrelsemöten och tar ev. EXMS-rapporter under Musiksverige istället.

MUSIKSVERIGE

Arbete pågår att bearbeta Näringsdepartementet för att få ett utökat exportstöd. Bra kontakt har etablerats och underlag har tagit fram för fortsatt påverkansarbete.

MUSIKVIDEOPROJEKTET

Info har skickats ut och projektet rullar på. Pga. av diverse missförstånd från KB och digitaliseringsfirman har inga videos levererats in till Kb men detta ska ha klarats ut nu och allt vara på spår för leverans.

5 UTVÄRDERING MANIFEST

Vi hade utvärdering med alla inblandade igår och överlag var alla nöjda. Ovanligt positiv utvärdering från juryns sida. Vi fortsätter kolla upp ev. lokalbyte till nästa år. AK hade kollat upp med Rival och Anders fortsätter diskutera med Wheres the music.

6 PRELIMINÄRT BOKSLUT
Vi gick igenom det preliminära bokslutet. Något större förlust än budget men utställningen och jubileet fanns inte med i budgeten för 2014. Högre kostnader för Manifest Göteborg och Impala bidrog även det till ett sämre resultat. Vidare kunde vi konstatera att 2014 var ett extremt aktivt år med många fler seminarier, medlemsmöte i Malmö och ett rekordbesökt årsmöte som gjorde att resekostnaderna ökade.
Mötet konstaterade vikten av att hålla budget 2015 och vi kunde nöjt konstatera att Manifest Göteborg gått från en kostnad på närmare 30000 under 2014 gått till ett mindre plus 2015. Vidare hade även SAMI:s minskade bidrag till Manifest on Tour viss påverkan.

Vi diskuterade om det var rätt tillfälle att sälja av delar av aktieportföljen när värdet nu är så högt. Jonas tyckte vi skulle avvakta och Mats fick i uppdrag att ta fram en likviditetsplan för 2015.

6. Övriga frågor

Öppet brev grammofonarkivet.

Mats och Anders har fortsatt påverkansarbetet kring Grammofonarkivet men funnit att det nog är taktiskt riktigt att lägga protestbrevet år sidan för stunden och istället lägga energin på att se om vi kan få igång ett samarbete mellan SR och Kb kring Grammofonarkivet. SR är intresserade och ett första möte skulle ha skett kommande torsdag mellan SR, STIM, IFPI och SOM men har måst flyttas fram. Mötet instämde i Anders och Mats analys. Det finns dessutom en hel del synergieffekter kring just e-pliktexemplaren som skulle kunna lösas om grammofonarkivet på något vis kopplas ihop med KB. Anders berättade kort om arbetet med KB och e-pliktexemplaren. Ett frågeformulär kommer att skickas ut i samarbete med Kb.

Årsmötet
Blir den 29 maj på Nalen. Vi diskuterade innehållet på eftermiddagens program då vi fått återbud från bl.a. Spotify. Tidal bör tillfrågas samt Spotify for Buissness.

8. Avslutande.

Anders avslutade mötet och tackade för ett effektivt och intressant möte som höll tiden med bara 5 minuters överdrag.

Sekreterare

Mats Hammerman

Justerare

Josefin Fundin