• Version 1.0.0
  • Download 12
  • File Size 53.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2015-11-25
  • Last Updated 2015-11-25

somprot15okt2015

Protokoll styrelsemöte i SOM den 15 oktober 2015

Anders Engström (NONS), AK von Malmborg (mAKe Music), Mats Hammerman (Massproduktion), Niklas Björlund och Susanne Lindberg(Edition Björlund), Per Sjösten (Footprint Records), Peter Nordenström (Adore Music) och Jonas Sjöström(Playground)

1. Formalia

Till mötesordförande valdes Anders Engström, sekreterare Mats Hammerman. Justerare blev Jonas Sjöström och Per Sjösten.

2. Inval och uteslutning:
Inval:
Niclass Björlund och Susanne Lindberg presenterade Edition Björlund och deras label BGC (Björlund Grammofon Company). De är i först hand ett förlag men har nu släppt ett antal singlar på sin etikett och har en labeltjänst som heter Little Ego. De önskades välkomna och valdes in som associerad medlem. Patrik Bohman hade anmält förhinder så Mats presenterade hans label PB7 och PB8 som valdes in som medlem i SOM. Anders Engström redogjorde för X5 som även de fått förhinder. Diskussion utbröt då det finns frågetecken kring vissa av deras affärsmässiga upplägg och flera ville veta mer om deras koppling till Spinnup och Universal Music. Efter en längre diskussion så beslöt mötet att välja in X5 men att bjuda in dem till nästa möte för att reda ut alla frågetecken. Mötet beslutade även att bjuda in Patrik Bohman till nästa möte för att höra mer om hans bolag.

Att stryka i medlemsmatrikeln: Makaki Music, Hits Hurts, Kite Recordings, Slow beat, Giraff media, Datadamen Records, Trapdoor Records, Diva Records, Mary Music, Audio Hostem, Border Blasters, Blue Topaz Records, Zebra Art och Jomimo. De flesta har drastiskt minskat sin verksamhet eller lagts ned helt.
AK von Malmborg meddelade även att mAKe Records lägger ned då hon lagt ned sin musikerkarriär och att hon därmed ställer sin styrelseplats till förfogande och avgår ur styrelsen. Ordförande tackade AK för hennes insats och önskade henne lycka till med sina framtida konstnärsprojekt. Ett av dem är att ta fram priserna till 2016 års Manifestgala.

4. Rapporter

IFPI
Anders rapporterade om vad som hänt sedan sist. Ett avtal mellan IFPI och Spotify Business är gjort för hela Norden som förmodligen kommer att dels ge SB en bra start och IFPI tillgång till statistik för fördelning av offentligt framförande.

Mats har under två tillfällen under hösten gått igenom samtliga SOMs medlemsbolag i IFPIs register. Han rapporterade att ordningen blir allt bättre och det är ett relativt fåtal som inte har ordning på sina registreringar. Runt ett 20-tal bolag saknas i IFPIs register och kommer att få ett mail från Mats med en uppmaning att registrera sig eller informera IFPI om det finns en annan som claimar. Då lablarna inte längre måste skicka in F-skattsedel varje år för att få ut sina rättighetspengar kunde vi nu kolla på allabolag.se och se vilka som hade F-skatt och kunde på så sätt få loss medlemsbolagens låsta pengar. Pengar som låst pga avsaknad av F-skattsedel i IFPIs register. Vidare kunde vi knyta oclaimade etiketter till bolagens existerande claims. Detta resulterade i att 17 SOM-bolag kommer att få en slant från IFPI nästa avräkning tack vare genomgången. Förra gången hittades relativt mycket pengar liggandes men det var avsevärt mindre denna gång. Runt 50 000 kr. Men roligt att de kommer medlemsbolagen tillgodo.

SOM har likt IFPI lämnat in remissvar på lagförslaget i Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet(SOU 2015:47) och båda föreningarna har tillstyrkt lagförslaget som förankrats väl hos rättighetsorganisationerna.

Anders redogjorde för turerna kring ett avtal för inkluderande av musik i podcast. Vi hoppas att det sista ska gå att lösa kring detta då det skulle vara positivt för alla om det föll på plats. AK gav som exempel den stora satsning som A-cast är på väg att göra som skulle kunna öka intresset för podcast.

Jonas rapporterade kort från arbetet med Musiksverige och EXMS. Linda Portnoff gör ett gott jobb och nya dörrar öppnas. EXMS jobbar för att få loss mera verksamhetspengar. Fått bra respons på utbildningarna. Jonas uppmanade alla att regelbundet besöka deras hemsidor som innehåller mycket matnyttigt.

Manifest

Vi fick avslag på vår ansökan till Stockholms stad men ett positivt svar från Merlin gett oss ett bidrag på 7500$.

Peter Nordenström lämnade rapport om att det är klart med Fred Perry om ett stöd på 20 000 kr och att de tar hand om Harlem med sin klubb Subsonic. Vidare har förhandlar han med Pistonhead som ny ölsponsor då Grolsch lämnat återbud. Ambitionen är att få loss 25 000 kr samt 1500 öl till evenemanget. Styrelsen hyllade glatt Peter för detta fina åtagande.

Cleo är klar som presentatör och delar ev jobbet med en till. Vidare har svårigheterna staplat upp sig när det gäller att genomföra musikvideopriset i Göteborg så ambitionen är att genomföra utdelningen mellan galan och manifestdagen med ett mingel i Stacken i samarbete med Phonofile där alla videos visas och priserna delas ut.

Mats rapporterade att Where’s the music kontaktat oss om ett samarbete för Manifest 2016 men styrelsen tyckte att arbetet med årets gala redan kommit så långt att det inte var intressant. Vidare diskuterade eventuell seminariemedverkan på Where’s the music men då det var uppenbart svårt att få loss intresserade efter Manifestgalan förra året så lär läget inte vara förändrat. Däremot ansåg flera att det nog skulle vara positivt att vi var närvarande i någon form.

Spellistor Spotify

Mats och Peder Bjoerk som fick årsmötets uppdrag att ta fram Spotify listor att integrera i SOMs hemsida har fortsatt arbetet och är nästa färdiga att sjösätta projektet. Vi ser många positiva delar i detta. Utskick om detta kommer.

Hemsidan

Mats redogjorde kort för de problem som drabbat hemsidan pga en hackad wordpressmall. Jonas Öberg och Emil Andersson har jobbat med att lösa det mest akuta men då Jonas slutat och nu är pappaledig och Emil fått nytt jobb har arbetet stått still ett tag. Tack vare tips från Peder Bjoerk fick vi kontakt med Daniel Watson som nu rensat hemsidorna från viruset och fått ordning på vår mail. Mötet konstaterade att inloggningsdelen måste lösas omgående och Mats fick mandat att leja någon för att göra detta.

NcB

Jonas Sjöström redogjorde för sina diskussioner med NcB gällande promoexemplar. Enligt Jonas kommer kravet att det ska stå promoexemplar tryckt på konvolutet att tas bort den 1 januari 2016. Det ska räcka med att exemplaret är stämplat. Mats kommunicerar detta till medlemmarna

Impala
Jonas berättade att han återvalts som president för Impala och rapporterade om de pågående arbetet i Impala och det senaste mötet i Hamburg. Divestment processen gällande försäljning av majorrepertoar i kölvattnet av Universal köp av EMI har inte gått framåt och ett utbrett missnöje finns med hur Warner hanterar det hela. Det kan komma att hamna i en rättslig process inom en snar framtid.

En stor debatt har pågått kring formaliserandet av WIN som föreslås bli en fristående juridisk person med fast anställd personal och en årlig budget som är betydande. SOM har varit skeptiska till detta och skrivit flera inlägg i debatten då vi visserligen ser nyttan av detta men många av de mindre organisationerna har inte ekonomi att bidra till ännu en organisation. Förslaget har dock bantas och ser ut att bli 1½ tjänst som kommer att placeras hos AIM i UK och kostnaderna ska inte belasta SOM eller andra lokala organisationer.

Jonas redogjorde om de miljoner som via EU nu finns tillgängliga via Europeiska Investeringsbanken och är vikta för investeringar i den kreativa sektorn. Tyvärr har alla svenska banker tackat nej till att vara med i projektet - trots att det inte innebär någon ekonomisk risk för dem. Sista hoppet står nu till ALMI och kontakter har tagits med ansvarig minister i Sverige för att förmå ALMI att ta uppdraget. Den vore för bedrövligt om dessa pengar skulle bli oåtkomliga för svenska företag.

Vidare har Impala startat upp ett ambitiöst spellistprojekt där man ska göra spellistor i olika länder med indie-repertoar och där den lokala listan ska vara 20 % lokalt material. Mötet kunde se synergieffekter med vårt uppstartade Spellistprojekt.

2. Ekonomirapport.
Ekonomirapporten presenterades och godkändes. Vi ligger bra till mot budget. Viktigt att listorna kommer tidigare till nästa möte.

5. Digitalutbildningen

Anders rapporterade från det pågående arbetet med utbildningen. Målet är att hålla den på en hög nivå med 15-20 deltagare och mycket praktiskt jobb. Tre kurstillfällen om 1 ½ dag under våren 2016 och två under hösten 2016. Mona på Phonofile ska tillfrågas om kursmedverkan och att sitta i en referensgrupp.

6 Övriga frågor

Höstens möten

Nästa möte 30 november. Förslag att börja mötet 11.30.

KB/Grammofonarkivet/SR

Anders rapporterade att ett första möte har hållits med SR, SAMI, IFPI och STIM där samtliga organisationer sade att de var mycket intresserade av att se om det går att koppla KBs databas med musik (som de bygger upp i samband med e-pliktslagen) med Sveriges Radios och på så vis ge SR tillgång till all nyproducerad svensk musik. SOM driver frågan och Anders arbetar med en ansökan till KUR om att få stöd till en förstudie.

Förrådshyra

SOM-kontoret är trångbott i Sundsvall och vi har fått chansen att hyra in oss i ett bra arkiv i källaren på Företagshotellet för Manifestgalan och SOMs arkiv. För SOMs räkning en extrakostnad på 150 kr i månaden. Bra att få ned allt, väl förvarat och sorterat. Mötet sa OK till detta.

Vinylpriser

Vi hade fått en fråga från ett medlemsbolag om de stigande vinylpriserna så gör det svårt för butikerna att få ekonomi på sin verksamhet. Mötet konstaterade att de stigande priserna nog var utanför SOM-bolagens kontroll.

Fördelning Spotify

Anders redogjorde för de diskussioner han tagit del av som handlar om idén att ändra avräkningsförfarandet från ”pro rata” till en ”per user” modell. Jonas informerade om en studie från universitetet i Roskilde som belyser för och nackdelar kring en ny modell för fördelningen.

8. Avslutande.

Anders avslutade mötet och tackade för ett effektivt och intressant möte.

AK inbjöd till sitt vernissage den 11 november på Cardellgatan 6.

Sekreterare

Mats Hammerman

Justerare

Jonas Sjöström Per Sjösten