• Version
 • Download 10
 • File Size 60.00 KB
 • File Count 1
 • Create Date 2016-11-24
 • Last Updated 2016-11-24

somprot22augusti2016

Styrelsemöte i SOM måndagen den 22 augusti 2016, Playground Music sammanträdesrum

Tid: 12:00-16.00

Närvarande: Jonas Sjöström (Playground Music), Mats Hammerman (Massproduktion), Anders Engström (NONS), Peter Åstedt (Dead Frog Records), Vera Vinter (Bjärka), Per Sjösten (Footprint Records), Ömer Akay (Despotz Records), Petra Lundmark (BD Pop), Joel Löf (Two Tigers Music Group), Magnus Bjerkert (Adrian Recordings) och Suvi Richter (BeatRoot)

 1. Formalia

Till mötesordförande valdes Anders Engström, sekreterare Mats Hammerman. Justerare blev Per Sjösten och Vera Vinter.

 1. Inval och uteslutning:
  Inval: Two Tigers Music Group (Stockholm), Dahls Toner & Rytmer (Sandviken), Havtorn Records (Göteborg), Rolfer Unltd (Stockholm), Melinton (Alingsås) och Gronlund Music Production (Sollentuna) presenterades på mötet. Joel Löf presenterade sitt bolag - Two Tigers Music Group. Havtorn Records valdes in som medlem och övriga som associerade medlemmar.

 

Att stryka ur medlemslistan: American Standard är inte längre kontaktbara, deras hemsida är nere och de har inte betalt medlemsavgift. True Music Productions vill lämna föreningen då utgivningen ligger nere. Mötet strök dessa bolag ur medlemsmatrikeln.

 

 1. Konstitution av styrelsen, Val av firmatecknare

Anders Engström valdes till ordförande och Mats Hammerman till vice ordförande. Alla övriga valda på årsmötet valdes till ordinarie styrelsemedlemmar och ingen är suppleant. Jonas Sjöström är vår representant i Impala. Anders Engström, Jonas Sjöström och Mats Hammerman är firmatecknare var för sig. Jonas sköter aktieportföljen.

 

 1. Rapporter

Impala
Jonas rapporterade om det pågående arbetet inom Impala där divestementprocessen med Warner ser att komma till avslut inom kort.

IFPI
Sedan sist har inte så mycket skett då inget styrelsemöte har varit sedan sist men arbetet har fortsatt med de bilaterala avräkningarna.


Manifestgalan

Elin Hedman och Ami Mörén kommer att ta över rollen som projektledare för galan som har spikats till 10 februari. Vi rapporterade kort att Manifest on Tour börjar ta form för hösten och att Suvi gjort ett gott jobb med att hitta sponsorer till den lilla minimässa som kommer att rulla under turnén. På mötet väckte Petra och Ömer förslaget att bättra på galans finanser genom att ta betalt för att anmäla plattor till galan. Förslagsvis 100 kr per platta. Mötet lämnade detta som förslag till manifestgruppen att se över hur det skulle kunna genomföras.

 

Peter Nordenström jobbar på att få fler sponsorer och Petra föreslog en person som skulle kunna komplettera Peters arbete när det gäller spons. Petra kontaktar henne och återkopplar till Mats och Anders. Hon föreslog även Johan på Messproductions som skulle kunna vara en bra person som skulle kunna marknadsföra Manifestspellistorna till en billig penning.

 

Musiksverige

Inget att rapportera

 

Hemsidan

Daniel Watson jobbar vidare men det har visat sig vara ett omständligare programmeringsjobb med att medlemmarna ska kunna ändra sin medlemsinfo. Beräknas vara klart under september.
Vidare håller Mats på att uppdatera Manifestgalans youtubekanaler och United Screens har under sommaren redigerat ihop Manifestdagens seminarier så dessa ska nu upp på SOMs och Manifestgalans hemsidor.

 

Vi diskuterade möjligheten att ha ett diskussionsforum på logindelen men kom fram att det nog var enklare med en sluten diskussionsgrupp på facebook.

 

Almedalen
Petra Lundmark representerade förutom BD Pop även SOM på Almedalsveckan och tack vare ett möte där med representanter för Näringsdepartementet så kommer Anders och Petra att få träffa Jennie Nilsson (S), ordförande i näringsutskottet i riksdagen den 21 september. Mats, Petra och Anders ska prata ihop sig inför mötet.

 

SOMS Spellistor på Spotify

Mats rapporterade att arbetet fortskrider. Vi blev lovade reklam i USA för en av spellistorna men vi har ännu ej fått klart på detta från Spotify. Mats rapporterade kort från det telefonmöte i juni som han och Peder deltog i gällande Nordiska spellistor för indies. Jonas rapporterade om de svårigheter som Impalas spellisteprojekt jobbar med. Styrelsen ville ha mer info och Mats skickar ut underlag om vad som gjort hittills från våra danska vänner i DUP som driver projektet med Nordiska spellistor.

 

 1. Ekonomi

Mats kunde med viss frustation konstatera att vi inte fick de utlovade ekonomiunderlagen för bokföringen juli ut. Mötet gav Mats i uppdrag att ta en diskussion med Anna så att detta inte upprepas.

 

6 Övriga frågor

KB/Sveriges Radio

Arbetet går framåt. Alla har sagt ja till delfinansieringen och Anders har kallat till möte med arbetsgruppen 12 september.

 

IBT

Anders kunde rapportera att SOMs och IFPIs gemensamma ansökan till Tillväxtverket för en ny omgång av kursen Indie Business Toolbox under 2017 har beviljats och kommer att få ett bidrag på 500 000.  Problemet är att pengarna rekvireras i efterskott vilket kommer vara ett problem med SOMs likviditet men vi ser ut att kunna finna en gemensam lösning med IFPI på detta. Anders och Linn Delin kommer att representera SOM och vara med på Tillväxtverkets uppstartsmöte 7 september.
Brev till Kulturministerns sakkunnige

Vi diskuterade vårt brev Ulf Dernevik med vårt förslag på höjning av fonogramstödet efter hans besök på Manifestgalan. Vi fortsätter att följa upp detta. Trycka på det positiva som gjort inom EXMS och Musiksverige och det statliga stöd som möjliggjort olika satsningar. Vi konstaterade att WINs rapport om indiebolagens viktiga del i musiklivet – WINTEL – ger oss en orsak att på nytt kontakta dem. Vi skickar rapporten med följebrev till Ulf Dernevik och Jonas tyckte att den även bör gå till Katarina Höög på Kulturdepartementet.

 

Mats rapporterade att insamlingen av höstens releaser pågår för fullt och att den tillsammans med IFPIs sammanställning går till pressen den 29 augusti.

 

MTV oclaimat
Mats hade fått en lista över oclaimade musikvideos via Impala som inte fick spridas vidare och undrade hur han skulle förhålla sig till denna då det fanns vissa svenska indieartister på listan. Jonas berättade att de på Playground redan gått igenom denna lista och konstaterat att de svenska indieartister som fanns där till största delen var licenser till majorbolag och där rättighetsläget var oklart eller under diskussion. Mats gör en sista koll och lägger den till handlingarna.

 

Vi diskuterade kort arbetet kring indies och Sveriges radio och beslutade kalla till nytt möte med radiogruppen under tidig höst.

 

Det är ett WIN/Impalamöte-möte i London 8 september om närstående rättigheter och radiopengar som vi behöver representation på. Jonas anmälde att han kommer att delta på telefon.

 

 1. Avslutande.

Anders avslutade mötet och tackade för ett intressant möte.

 

Sekreterare

 

Mats Hammerman

 

Justerare

 

 

Per Sjösten                                                            Vera Vinter