• Version 1.0.0
  • Download 12
  • File Size 46.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2015-11-25
  • Last Updated 2015-11-25

somprot25aug2015

Protokoll styrelsemöte i SOM den 25 augusti 2015

SOMs kontor STIM-huset 12.30-16.00

Närvarande: Mats Hammerman (Massproduktion), Victoria Skoglund (A Tenderversion Recording), Peter Åhstedt (Dead Frog Records), Josefin Fundin (Bad Taste Records), Petra Lundmark (BD Pop), Anders Engström (NONS), Per Sjösten (Footprint Records) och Diana Escobar (Galaxi Black Label). Anna Westin närvarade till punkt 4

1. Formalia

Till mötesordförande valdes Anders Engström, sekreterare Mats Hammerman. Justerare blev Victoria Skoglund och Per Sjösten.


2.
Ekonomirapport.
Anna Westin presenterade aktuell ekonomirapport och likviditetsplan för 2015 och 2016. Vi kunde konstatera att vi följer budget väl i år men att likviditeten kan bli ett problem under hösten 2015 om pengarna för digitalkursen dröjer. Mötet beslutade att - om digitalkurspengarna skulle dröja ytterligare en tid - att sälja av aktier för 75 000:- för att klara likviditeten under hösten 2015.( Nu kom digitalkurspengarna bara någon dag efter mötet så köpet har inte genomförts – sekr kommentar)

3. Inval och uteslutning:
Inval:
Diana från Galaxi Music (Malmö/Stockholm) presenterade bolaget och de valdes in som associerad medlem. MNW har meddelat att de befinner sig i slutfasen av ett uppköp från Universal och önskar då lämna föreningen. Mötet gjorde några reflektioner kring MNWs historiska roll i SOMs historia. Med viss eftertänksamhet ströks MNW ur medlemslistan.

4. Rapporter

Ersättning Sirius
Efter 4 år av korrespondens har vi nu fått del av Merlins uppgörelse gällande Sirius satellitradios digitala uppspelningsapparat (som även kunde lagra program). För SOMs bolags del blev ersättningen blygsam (en knapp tusenlapp) men under resans gång har mycket repertoar som vi skickade in förts över till Phonofiles, Merlins eller SLRs claim så vår claim har haft större ekonomisk betydelse än dessa pengar. Många SOM-bolag kommer genom vår försorg att få ersättning för vår claim via andra kanaler.

IFPI
Anders rapporterade om vad som hänt sedan sist. Ett problem var att SOM-bolagen inte fick vara med på IFPIs sammanställning över höstens releaser. Efter möte med Lisa och Ludvig har Anders hittat en bra modell för hur vi gör det inför våren och då kommer alla SOM-bolag att vara med i sammanställningen.

Manifest

Vi har flera ansökningar inskickade eller på gång. Dels har Elin Trogen och Anders skickat in ansökan till Stockholms stad samt att Anders skriver på en ansökan till Merlin som kommer att dela ut stöd till branschfrämjande åtgärder på upp till 7500$. Nästa manifestmöte är 5 september. Peter Nordenström hade lämnat en skriftlig rapport om arbetet med musikvideopriset i Göteborg som stött på problem då vi eventuellt inte kan vara på Pustervik.

Spellistor Spotify

Mats och Peder Bjoerk som fick årsmötets uppdrag att ta fram Spotifylistor att integrera i SOMs hemsida har haft två möten och tagit fram ett förslag som presenterades på mötet. Mötet var mycket positiva till förslaget men ville fundera på titlarna för en del sammanslagna listor. Mats skickar ut förslaget igen så får alla i styrelsen i lugn och ro fundera på namnförslag och återkoppla.

Hemsidan

Jonas Öberg slutade sin anställning den 11 juli men har lovat att ha det sista klart om ca två veckor både på manifest och SOMs sida. Inloggningsdelen på SOMs hemsida återstår dock att fixa.

NcB

Anders redogjorde kort för de diskussioner som Jonas Sjöström fört med NcB gällande promoexemplar. Vi inväntar fullständig rapport från Jonas på nästa möte.

Impala
Vi kunde med stor glädje rapportera att vi fått vår ansökan hos The Helm Trust Fund beviljad och fått 75 000€ till ett ettårigt utbildningsprojekt i digital marknadsföring för SOMs medlemmar. Anders berättade kort om de första kontakter som tagits för att starta upp projektet.


5. Styrelsens framtida projekt

Vi pratade vidare om vad som bör göras gällande indies och Sveriges radio. Beslöts att kalla till separat möte för det efter nästa styrelsemöte för att kunna diskutera frågan med fler insatta och eventuellt bilda en arbetsgrupp kring detta.
Vi diskuterade även den gamla iden om någon form av labelhospice där lablar kan lämna sitt material för administration av rättigheter även efter att labeln lagts ned. Mötet ansåg det som en fråga för att diskutera vidare utanför styrelsen. De intresserade träffas efter nästa styrelsemöte.

6 Övriga frågor

Höstens möten

Förslogs möte till den 15 oktober och den 3 december. Vi kallar till separat radiomöte efter mötet den 15 oktober. Förslagsvis 16.00. Mats mailar ut förslag.

KB/Grammofonarkivet/SR

Anders rapporterade att Lotten Kalenius på KB under sommaren har genomfört en intern utredning om vårt förslag gällande kombinationen av Sveriges Radios låtarkiv och digitala pliktkopior och funnit mycket goda förutsättningar för fördjupade diskussioner. Mycket positivt då KB hittills har varit lite avvaktande. Anders kommer att kalla till nytt möte och då bjuda in KB, STIM, SAMI, IFPI och Sveriges Radio.

Bemyndigande

Beslutades att bemyndiga Anna Westin (610705-7900) och Siv Dahlin (640312-7860) bägge anställda på Wideboo Ekonomi AB, tillgång till föreningens (Svenska Oberoende Musikproducenter Ideell förening 812000-0321) bankkonton och bankgiro via internet för att se ut kontoutdrag, transaktioner mm, samt möjlighet att registrera föreningens utbetalningar för slutgodkännande av de av föreningen utsedda som tecknar bank. De bemyndigas också som deklarationsombud hos Skatteverket.

8. Avslutande.

Anders avslutade mötet och tackade för ett effektivt och intressant möte.

Sekreterare

Mats Hammerman

Justerare

Victoria Skoglund Per Sjösten