• Version 1.0.0
  • Download 12
  • File Size 43.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2015-11-25
  • Last Updated 2015-11-25

somprot25feb2015

Protokoll styrelsemöte i SOM den 25 februari 2015

Playground Musics sammanträdesrum kl 11.30 14.00

Närvarande: Mats Hammerman (Massproduktion), Viktoria Skoglund (A Tenderversion Recording), Peter Åhstedt (Dead Frog Records), Peter Nordenström (Adore), Josefin Fundin (Bad Taste Records), Petra Lundmark (BD Pop), Anders Engström (NONS), Jonas Sjöström (Playground Music), Petter Seander (Birds will sing for you), AK von Malmborg (mAKe Music).

1. Formalia

Till mötesordförande valdes Anders Engström, sekreterare Mats Hammerman. Justerare blev Josefin Fundin och AK von Malmborg.


2.
Inval och uteslutning:
Inval:
Lamour Records (Gävle) har släppt 4 album och flyttades upp till medlem. Birds Will sing for You presenterade sin verksamhet och valdes in som associerad medlem. Orkesterpop Records presenterades och valdes även de in som associerade medlem.

3. Hemsidan

Vi ligger efter i planen. Planen är att ha i alla fall den offentliga delen klar under mars/april. Den mall vi köpt in var bra men många funktioner krävde mer jobb än Jonas trodde.


4. 40-årsjubileet och utställningen – utvärdering

Mötet var nöjt med både utställningen och firandet. Blev bra trots kort förberedelsetid. I stort sett fullt på invignings/jubileumskvällen. Bra panel under ledning av Claes Olson och fin musik av Peter von Poehl och Marie Modiano. Dock en del extrakostnader förknippade med att restaurangen i huset inte ville ta på sig arrangemanget utan vi fick hyra in extern krögare samt vakter samt att SMHoF hade ett avtal med en monterfirma som tog mycket bra betalt. Visserligen tog SMHoF en del av kostnaden men det blev ändå dyrt. Mats fick i uppdrag att kolla hur länge den får sitta uppe och maila ut påminnelse om att rabatten för SOMs medlemmar gäller året ut. Jonas har plockat fram de sista SOM pärmarna han hade i sin ägo så de skickas nu till SOM-kontoret i Sundsvall där all arkivmaterial redan finns. Mats har sedan tidigare fått det SOM-material som Ann-Marie Beckman-Forsberg hittat i MNWs arkiv så nu är arkivet någorlunda komplett.


Mats fick i uppdrag att kolla upp vad som hände med den grönländska dokumentärfilmen om grönlands första rockband som ville göra något i samband med utställningen. Vi pratade om möjligheten att kanske göra något nordiskt seminarie i utställningen som anknyter till tiden som NIFF.

5. Rapporter:

Impala

Jonas rapporterade kort om det pågående arbetet i Impala. Arbetet med utförsäljningen av EMI-mastrar fortsätter men går långsamt. Anders rapporterade att vi nu skickat in vår ansökan till Helm Trust för Capacity Building for Indies. Vi kommer att få feedback på ansökan och möjlighet att komplettera. Ansökan är på 83 000 Euro och avser en ettårig utbildning.

Vi bjuder in 15 oberoende musikbolag att delta i programmet. Under programmets löptid kan varje bolag ta med sig 2-3 releaser/artister att arbeta med praktiskt.

Viktigaste mål:

- Skapa gedigen kunskap om hur man bygger upp/planerar och genomför strategisk onlinemarketing.

- Analysera befintliga och kommande musiktjänster och olika sociala medier med målet att förbättra marknadsföringen och öka intäkterna.

- Vägledning angående online-kommunikation.

- Lär sig att analysera Google-annonser, Facebook-annonser, YouTube annonser och annan köpt marknadsföring för att säkerställa bästa möjliga resultat av sådana marknadsföringsåtgärder.

- Lär sig att identifiera de primära och sekundära målgrupperna för sin musik.

- Baserat på den kunskap som man erhåller upprätta planer för framtida strategier.

Seminarier och workshops kan komma att hållas på olika orter beroende på deltagande bolags geografiska placering. Vi kan också välja att hålla en del webinars, framförallt om vi hittar bra internationella föreläsare.

IFPI

Anders rapporterade kort om det pågående arbetet inom IFPI. Just nu pågår en undersökning om skivbolagens intäktsmodell som kan vara till hjälp i det fortsatta samtalet gällande fördelningen av digitala intäkter.

EXMS
Det blir ingen gemensam svensk monter på Midem. Däremot en nordisk fest.

MUSIKSVERIGE

Linda Portnoff är nu anställd på halvtid och har fått en bra start.

YOUTUBEKONFLIKTEN
EUs konkurrensverk fortsätter utredningen.

MUSIKVIDEOPROJEKTET

Rullar på bra efter en seg start. Vi förlänger projektet till sommaren och skickar ut informationen igen.

5 UTVÄRDERING MANIFEST

Manifest blev mycket lyckat med ett fullpackat Nalen och den största biljettförsäljningen hittills. Galan var utsåld redan onsdag fm. och försöken att ta sig in blev tämligen desperata så småningom. Så vi sålde fler biljetter än någonsin tidigare. Mötet var mycket nöjt med Cleos insats men diskuterade hur man skulle kunna få galan ännu mer koncentrerad. Ett förslag från Jonas var att köra igenom de pristagare som inte är på plats snabbare. Att köra dessa utdelningar kortare och koncentrerat. Något alla tyckte var bra. Läktaren fungerade bra. Enda problemet av att den blev glesare ju fler priser som delats ut. Något att fundera på till nästa år. Fototillfället ska flyttas till annat tillfälle. Vi diskuterade lokalen och trots att de flesta är nöjda med Nalen bör vi kolla upp alternativ. Förslagsvis Rival eller Where’s the music. Ev lokalbyte bör dock ske i samråd med SAMI. Vi beslutade att se över den grafiska profilen för nästa års manifest.

6 EKONOMISK RAPPORT
Uteblev pga. sjukdom men Jonas kunde rapportera att aktieportföljen har gått upp från 1,6 miljon till 2,3 miljoner i värde.

6. Övriga frågor

Öppet brev grammofonarkivet.

Mats rapporterade att FST och SKAPs styrelser ställt sig bakom vårt protestbrev gällande Grammofonarkivet. IFPI var lite mer tveksamma och ville ha mer information. Mats och Anders följer upp.

Indierelease-presentationen
Anders presenterade kort Suvi Richters tankar till denna och mötet var positivt men påminner om att vi måste hålla i pengarna under 2015.

8. Avslutande.

Anders avslutade mötet och tackade för ett effektivt och intressant möte.

Sekreterare

Mats Hammerman

Justerare

Josefin Fundin AK von Malmborg