• Version
 • Download 9
 • File Size 62.50 KB
 • File Count 1
 • Create Date 2017-04-16
 • Last Updated 2017-04-16

somprot5oktober2016

Styrelsemöte i SOM måndagen den 5 oktober 2016, Playground Music sammanträdesrum

Tid: 12:00-14.50

Närvarande: Mats Hammerman (Massproduktion – via skype), Anders Engström (NONS), Vera Vinter (Bjärka), Ömer Akay (Despotz Records), Petra Lundmark (BD Pop), Magnus Bjerkert (Adrian Recordings) och Suvi Richter (BeatRoot)

 1. Formalia

Till mötesordförande valdes Anders Engström, sekreterare Mats Hammerman. Justerare blev Ömer Akay och Magnus Bjerkert.

 1. Inval och uteslutning:
  Inval: Woop Music (Norrköping) och Mossic Music (Göteborg) presenterades och valdes in som associerade medlemmar.

 

Att stryka ur medlemslistan: Lisa Nyberg har begärt utträde av ekonomiska skäl och ströks ur medlemsmatrikeln.

 

 1. Petra och Anders hos Näringsutskottet

Anders och Petra fick träffa Jennie Nilsson, ordförande i Näringsutskottet och Per-Arne Håkansson ledamot i näringsutskottet, båda Socialdemokrater under 1,5 timme på Riksdagen. Rapporten och vårt uppföljningsmail från mötet finns som bilaga.

Petra hade skickat mailet till dem och bett om ett möte i samband med styrelsemötet men vi fick inget svar på detta. Förmodligen blev det för kort varsel på detta men vi försöker få till ett nytt möte och introducerar även EXMS och Musiksverige till dem på detta möte.

 

 1. Rapporter

Impala/WIN
Jonas är på resande fot och hade gjort en skriftlig rapport som fördrogs på mötet.
Impala styrelsen beslöt vid mötet i Hamburg i september att nu slutföra divestment processen med Warner även om det inte blivit det utfall och det avtal som var tänkt. En del pengar betalas i kompensation för detta och kommer att kunna användas till fortsatt stöd åt Trade Associations.

 

Det nya Copyright Directive som EU Kommissionen presenterat har tagit tydlig ställning för att tjänstebolag som YouTube, som skyddats av lagstiftningen runt en förmedlingstjänst, s.k. safe-harbour regulations, framöver kommer att behöva förhandla med rättighetshavarna. Dvs man vill täppa till The Value Gap, där YouTube nu inte behöver förhandla om ersättningen. Det är sannolikt mycket manglande i EU innan detta blir klart och direktiven implementeras i lokal lagstiftning. En positiv start som förhoppningsvis ger resultat om 2 år.

 

Den nya rättighet som musikernas organisationer kämpat för fick inget stöd alls. Direktivet avvisar detta förslag, som skulle ge artister/musiker en direkt del av ersättningarna från streaming tjänster och som då SAMI och motsvarande hade tänkt samla in. SAMI har också beklagat detta i pressmeddelande, men att försöka karva ut en ny rättighet som i princip skivbolagen ska betala var sannolikt inte bästa vägen fram. Om argumentet är att kompensera för dåliga avtal så är ju ett enklare grepp att ändra i avtalen.

 

Det finns därför tydliga skrivningar i direktivets första utkast om att avtal som är riktigt dåliga, otidsenliga etc. ska kunna omförhandlas och sådan tvist eller begäran ska kunna hanteras av en Copyright Tribunal eller liknande rättsinstans. Hit räknas då främst sannolikt äldre avtal som t.ex. inte tar upp digitala intäkter utan betalar och fördelar dessa utifrån fysisk royaltysats med avdrag osv. Så en lans dras för att kunna omförhandla dåliga avtal och för att höja transparensen i avräkningarna. Detta har Impala välkomnat och det bygger ju även delvis på den Fair Royalty Declaration Impala/WIN redan uttalat och som de flesta indies skrivit under. Vi vill se kraftfulla förbättringar när det gäller transparens och att avräkningarna förklaras för mottagarna i rimlig utsträckning.

 

Slutligen ger direktivet utökade möjligheter till skolor och forskning att använda upphovsrättsligt skyddat material utan särskilda tillstånd.

 

WIN

WIN är nu igång med egen personal i London och Alison Wenham, tidigare AIM:s VD, är nu VD för WIN.

 

Ett möte om strategin för att driva på arbetet med collecting societies avhölls 28/9 i London med deltagare från hela världen och resulterade i ett antal beslut om hur arbetet ska fortsätta vad gäller att påverka sällskapen och lobba gentemot IFPI centralt för att uppnå de förbättringar och förändringar vi menar behövs för att pengarna ska hitta rätt i än högre utsträckning och indies inte bli förfördelade.

 

Vidare togs det upp ett antal länder där man inte jobbar på ett bra sätt så dessa kommer man att fokusera på för att få igenom förändringar. Hit hör att alla måste redovisa på spårnivå och inte diskriminera indiebolag från medlemskap mm.

 

Charlie Philips på WIN leder detta arbete och en mindre arbetsgrupp ska utses för att löpande driva arbetet mellan de större mötena som beräknas avhållas två gånger årligen.

 

Fair Royalty Declaration har varit ute på ny remiss runda och förslag till uppdaterad text cirkuleras nu snart till alla berörda organisationer och bolag.

IFPI

Vi har haft möte med IFPI om nästa års gemensamma kurs och tack vara förskott från IFPI så löser vi likviditetsproblematiken då vi bidraget erhåller i efterskott. Vi diskuterade den sk blackboxen på de bilaterala pengarna och Mats skickar ut den statistik vi fått fram gällande andelen indie/major på gällande de bilaterala pengarna.


Manifestgalan

Mats och Anders rapporterade kort om diskussionerna med United Screens och Phonofile för att få mer fart på musikvideoprisutdelningen och kanske göra Manifestdagen lite lättsammare. Med mer program och en snygg övergång till mingel och videoprisutdelning.

 

Förra mötets förslag om en anmälningsavgift för Manifest visade sig vara för sent väckt för att genomföras till kommande gala. Mats tar fram ett beslutsunderlag för beslut inför galan 2018.

 

Vi diskuterade de tankar om sponsjägaren Jonna Valikainen som väcktes förra mötet och pga av Jonnas utlandsresor drog förhandlingen ut på tiden. Beslutades att ge OK till det sista förslaget, dvs att hon får 10 000 Kr för jobbet och att hon bjuds in till 2017 år gala för att jaga partners för galan 2018.
Suvi rapporterade om arbetet med Manifest on Tour och att Auddly är ny sponsor där.

 

Musiksverige

Linda Portnoff mfl har haft runda bordssamtal med regeringen.

 

Hemsidan

Redigering av medlemsinfon är nu klar och ska skickas ut till medlemmarna.

 

KB/Sveriges Radio

Alla utom IFPI var med på senaste mötet och Anders har kallat till nytt möte med arbetsgruppen 6 oktober. Målet är att förstudien ska vara klar i mars 2017.

 

Radiogruppen

Möte spikat till den 19 oktober kl 14.00 på STIM-huset.

 

Nordiska spellistor

Mats hade skickat ut info inför dagens möte om det Nordiska spellisteprojektet och flera i styrelsen var skeptiska på att DUPs upplägg verkligen skulle fungera. DUP har efterfrågat en årlig insats från SOM och andra nordiska organisationer på 1750€ per år i tre år. Styrelsen tyckte att det var för mycket pengar och om det skulle satsa pengar så skulle det göras på SOMs spellistor istället som nu Peder Bjoerk sköter på ideell basis.

 

6 Övriga frågor

Höstens releaser gick till pressen den 29:e augusti. Pga av missförstånd hamnade Playground och Borders utländska releaser i IFPIs sammanställning. Något som ska rättas till nästa utskick.
Impala awards – Outstanding Contribution
Mötet beslutade att läggas sina röster enligt nedan:

1 Plus 1 – Refugees Welcome!

2 Safe gigs for women

3 Flow Festival Helsinki
Mats meddelar Impala

Regler för vad som räknas som Indie/major

Mötet diskuterade Warners uppköp av X5 och beslutade att låta dem vara medlem fram till årsskiftet då de betalt sin medlemsavgift och X5 ännu är ett eget bolag.

Beslutades även att ta fram ett förslag till stadgeändring där det framgår vad som gäller vid uppköp av Major samt en definition av vad som räknas som Indiebolag. Idag finns en policy i SOM att indie räknas man så länge inte ett majorbolag äger mer än 50 % av aktierna men det finns inte inskrivet i stadgarna.

 

 1. Avslutande.

Anders avslutade mötet och tackade för ett intressant möte.

 

Sekreterare

 

Mats Hammerman

 

Justerare

 

 

Ömer Akay                                                           Magnus Bjerkert