• Version
 • Download 11
 • File Size 59.00 KB
 • File Count 1
 • Create Date 2016-05-23
 • Last Updated 2016-05-23

Styrelsemöte i SOM måndagen den 24 februari

Styrelsemöte i SOM måndagen den 24 februari på Playground Musics möteslokal, Stockholm

Tid: 12:00-14.30

Närvarande: Jonas Sjöström (Playground Music), Josefin Fundin (Bad Taste Records), Mats Hammerman (Massproduktion), Anders Engström (NONS), Victoria Skoglund (A Tenderversion Recording), Peter Åstedt (Dead Frog Records), Peter Nordenström (Adore Music), Vera Vinter (Bjärka), Petra Lundmark (BD Pop) och Lotta Eriksson (Space Station 12)

 1. Formalia

Till mötesordförande valdes Anders Engström, sekreterare Mats Hammerman. Justerare blev Victoria Skoglund och Vera Vinter.

 1. Inval och uteslutning:
  Inval: Nya medlemmar: Lotta Eriksson presenterade Space Station 12 som är ett nytt bolag startat av Per Gessle och som samarbetar med BMG på förlagssidan. Mötet tyckte att det var positivt att en artist återinvesterar i musikbranschen och Space Station 12 valdes in som associerad medlem. Mats presenterade de två övriga ansökningarna. Artache (Visby) som drivs av Bo Ahlbertz som mest förvaltar sin egen utgivning. Bo har varit med på många Manifest on Tour-paneler som Musikerförbundets representant och mötet valde glatt in Artache i föreningen som medlem. Nordisk Frekvens kunde inte komma men presenterade sig med en liten video som blev mycket uppskattad. De har studio och viss utgivning, mestadels pop. Mötet valde in Nordisk Frekvens som associerad medlem.
 2. Styrelsens utvärdering Manifestgalan

Galan sålde ut fyra dagar innan och vi lyckades nästan fördubbla biljettintäkterna genom att vara mycket restriktiva när det gäller fribiljetter till press och andra. Så pass restriktiva att vi nog inte hade fått in alla om inte flunsan gjort att vi fick en massa biljetter i retur. Positivt var att Kulturministerns sakkunnige Ulf Dernevik kom och stannade hela kvällen och Anders fick en mycket bra pratstund med honom och hans sällskap. Till det negativa var diverse teknikstrul i början med videopresentationerna och att Nääk blev sjuk och på kort varsel fick Ametist hoppa in. Samspelet mellan Cleo och Ametist funkade inte helt ut. Lite var det vårt eget fel då vi hela tiden tryckt på att höja tempo på utdelningen men nu blev det kanske lite för snabbt med väldigt korta videopresentationer och snabba prisutdelningar. Seminariedelen var mycket lyckad men flunsan gjorde att det inte blev någon webbsändning från seminarierna men de har filmats och ska redigeras och läggas upp senare. Vidare ska sändningen från galan redigeras så att de första 20 minuterna med stillbild tas bort. Mötet diskuterade om vi växt ur Nalen men det är svårt att hitta en bättre och billigare lokal och samarbete. Mötet var dock av meningen att Rival ska kollas upp.

 

 1. Rapporter

Impala
Jonas rapporterade om att man till slut enats om budget för WIN, en arbetsgrupp har tillsatts och får en årlig budget på 6 miljoner SEK, Alison Wenham slutar på AIM för att leda arbetet. Charlie Philips har redan satt igång ett arbete med att få ordning på metadata på världsbasis under arbetsnamnet ISRC-lock up. Tanken är att se till att pengar för närstående rättigheter kommer rätt och inte hamnar hos majorbolagen för att någon låt licensierats till någon samling som en major gett ut.

Krånglet med divestmentsprocessen hos Warner fortsätter.

IFPI
Anders rapporterade om att ett nytt faktureringssystem håller på och införs och att EUs CRM-direktiv sätter press på Ifpi att genomföra en hel del förändringar. Vidare är det stora förhandlingar på gång, dels med SAMI om kostnaden för administrationen av offentligt framförande samt nya avtal med Sveriges Radio.


Musiksverige

Rullar på bra och har fått stöd från Musikverket och Kulturrådet till EXMS och arbetet med Exportpriset går bra och får bra stöd från regeringen.

 

Spellistor Spotify

Spellistorna uppdateras nu varje vecka och nu gäller det att marknadsföra dessa. Vi bör finna kontaktytor mot musikläggare, Svenska institutet och ambassader och andra som kan sprida musiken.

 

 

Hemsidan

Daniel Watson har håller på med en ny medlemslista för hemsidan som även kommer att fungera som en databas där man kan söka på genre och sådant som ”tar emot demos/eller inte”. Dock föreslog han att skippa fysisk adress och bara ha mail och webbsida och det var mötet med på. Ambitionen är även att bolagen ska kunna ladda upp logga och skriva några rader som en presentation. Logindelen är klar i övrigt men vi har väntat på åsikter kring vårt nya digitalavtal från Musikerförbundet för att kunna lägga upp även det. Vi har nu påmint igen och hoppas på besked inom kort.
Daniel håller även på med en digital medlemsansökningsblankett som inom kort läggs upp på hemsidan.

 

 1. Preliminärt bokslut 2015

Mats och Anna har gjort ett preliminärt bokslut som dock visade på ett positivt resultat då allt ekonomi för Indie Business Toolbox inte visade sig vara periodiserat. Mats gör ett färdigt bokslut tillsammans med Anna. Vi kunde konstatera att vi inte höll budget på alla poster och att ytterligare arbete återstår innan vi har ett färdigt bokslut. Aktieportföljens värde är idag 2 148 409 kr.

 1. Årsmöte 27 maj, SOM/IFPI medlemsmöte april (prel 28 el 29 april)
  Vi bör bjuda in de vanliga som Kulturrådet och EXMS. Spotify har inte varit med på två år så de bör vi ligga på. Vidare skulle det finnas mer spännande tankar att hämta hos medlemsbolagen utifrån de diskussioner som hölls på första panelen på manifestdagen. Internationella radiopengar var ett annat förslag. BD Pops samarbete med ett produktionsbolag som gör musikprogram för P4 Norrbotten var ett annat gott exempel som borde belysas.

 

6 Övriga frågor

KB/Sveriges Radio

Anders rapporterade om det pågående arbetet kring Sveriges radio där KB tar lejonparten av kostnaden och alla andra går in med delfinansiering. Ett första möte har hållits nu när ekonomin är på plats och det verkar mycket lovande.

 

Mötet konstaterade att läget för indies gentemot Sveriges radio har om möjligt blivit ännu sämre. Mats och Anders kallar till nytt möte med radiogruppen.

 

Jonas uttryckte stor frustration över det fruktlösa arbetet med EU s lånegarantier for kreativa näringarna och tyckte att vi borde lägga fokus på att höja fonogramstödet istället. Det är pengar som ger direkt effekt och ett fungerande och relativt enkelt system. Bidraget har i princip legat på samma nivå sedan det startade på tidigt 80-tal och behöver räknas upp.

 

Josefin rapporterade från ett möte i Malmö som hon blev kallad till som representant för SOM och Bad Taste. Kulturnämnden Region Skåne gör en undersökning om vad för stöd som saknas på kultursidan. Stort fokus på musik och livedelen men Josefin framhöll vikten av arrangörer och entreprenörer.

 

Ansökningstiden till Indie Business Toolbox går ut till veckan och det ser mycket lovande ut på ansökningsfronten.

 

7 Vårens möten

Nästa möte blir ett telefonmöte under april. Mats och Anders mailar ut förslag. Årsmötet är sedan tidigare spikat till 27 maj.

 

 1. Avslutande.

Anders avslutade mötet och tackade för ett effektivt och intressant möte.

 

 

Sekreterare

 

 

 

Mats Hammerman

 

Justerare

 

 

 

Victoria Skoglund                                   Vera Vinter