Jonas Sjöström får Impalas Outstanding Contribution to Independent Music Award

Jonas Sjostrom

SOM gratulerar Jonas Sjöström !
Sedan sjuttiotal var Jonas aktiv och drivande i NIFF som sedan blev SOM och därefter i Impala och Swedish Label Rights. Utan Jonas visioner och energi hade inte SOM blivit världens äldsta existerande indieorganisation.

Som Vd på MNW och Playground och sina olika ideella roller i SOM, SLR, IFPI, Musiksverige och EXMS har han hela tiden slagits för de oberoende bolagens plats i kulturlivet och deras möjlighet att kunna bedriva framgångsrik verksamhet på lika villkor i en bransch dominerad av majorbolagen. Stort grattis! Verkligen välförtjänt!

Läs mer på:
http://www.impalamusic.org/content/jonas-sj%C3%B6str%C3%B6m-founder-playground-music-scandinavia-awarded-impala-his-outstanding