Ny musikstatistik på världsbasis som visar på independentvärldens styrka

win_logo_281014

 

WINTEL – Ny undersökning om indievärlden!
WIN och SOM presenterar idag den första undersökning som gjorts gällande de oberoende bolagens betydelse på världsmarknaden – WINTEL. Vi kan konstatera att, förutom att stor del av den musik som släpps kommer från oberoende bolag, så har de oberoende bolagen en starkare ställning på marknaden än vad som tidigare antagits. Undersökningen är gjord av WIN – The Worldwide Independent Music Industry Network  – som samlar all världens indiebolag. För första gången görs statistiken baserat på vem som äger inspelningen och inte på vilken som distribuerar. På världsbasis står då de oberoende bolag för 37,6% av musikförsäljningen. För Sverige är siffran 24 %. Undersökningen är en omfattande och läsvärd sammanfattning av den globala musikindustrin ur ett indieperspektiv.

För att ta del av undersökningen. Besök http://winformusic.org