Medlemsansökan

Ansökan för medlemskap i SOM


För att du ska kunna bli medlem måste du ha någon form av juridisk person (enskild firma, AB, förening) registrerad samt äga fonogramrätten till dina inspelningar.

* indicates required field

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.

 

Året man blir associerad/medlem är gratis. Annars kostar associerat medlemskap 500 kr/år och medlem 1000 kr/år. Associerad medlem har inte rösträtt på årsmötet. I övrigt har medlemskapen samma tillgång till SOMs erbjudanden och ersättningar.