Bli medlem

Hur blir man medlem?

SOM har två typer av medlemskap; medlem och associerad medlem. Du kan ansöka om medlemskap antingen genom att kontakta SOM och redogöra för verksamheten, ägandet och inriktningen, eller fylla i blanketten online här. Alla ansökningar ses över och nya medlemmar väljs sedan formellt in av SOMs styrelse.

De formella kraven för medlemskap är i korthet att medlemmen ska driva en seriös och kontinuerlig skivutgivning samt ska ha släppt minst fyra fullängdsalbum eller motsvarande. Kraven för medlemskap går att läsa i sin helhet under stadgarna.

Den som inte bedriver kontinuerlig verksamhet eller endast utger enstaka fonogram har möjlighet att bli anslutna som associerade medlemmar. Rent praktiskt är den enda skillnaden att associerade medlemmar inte har full rösträtt vid årsmötet. Samtliga medlemmar får löpande information, protokoll från möten samt har möjlighet att närvara vid föreningens styrelsemöten samt får reseersättning för årsmötet om man bor utanför Stockholm.

Det år du väljs in i SOM är medlemskapet kostnadsfritt. Som medlem betalar du sedan 1 000 kr per år och som associerad medlem 500 kr per år.

SOM-bolagen sysslar med all form av musik. Bland medlemmarna finns representanter för såväl folkmusik, jazz och konstmusik som instrumentalmusik, experimentell elektroakustisk musik och alla varianter av rock och pop på svenska och engelska.

SOM bistår sina medlemmar med juridisk rådgivning, har kostnadsfria guider som exempelvis AIMs Guide to Synch som uppdateras årligen samt vissa avtalsmallar. Vidare har man som medlem tillgång till de rabatter som WIN och Impala har till olika musikmässor runt om i världen. Det viktigaste är den löpande information man som SOM-bolag får gällande fonogramstöd och andra branschaktiviteter.

Kalender
EVENT 2023

20-21/2 Manifest Talks
23/2 Manifestgalan
18/4 Artist Only, Malmö
24-25/4 Artist Only, Stockholm
29/4 Manifestival och seminarier på Oceanen mfl ställen, Göteborg
11-13/5 SOM på The Great Escape (UK)
26/ 5 Årsmöte och seminarier SOM, Stockholm
30/8-2/9 SOM på Live at Heart, Örebro
4-6/9 SOM på Die Neue Schweden, Berlin
26/9 IMPALA Equity, diversity and inclusion training – gratis för SOMs medlemmar.
28/11 SOM på Sensus Music Meetup, Norrköping
1-2/12 SOM på Viva Sounds, Göteborg
7/12 WIN-HUB Nordic EU
8/12 Showcase, Lilla Hotellbaren, Sthm tillsammans med Sensus

EVENT 2022

2/9 SOM seminarie på Live at Heart

29/9 IMPALA Equity, diversity and inclusion training – gratis för SOMs medlemmar. Läs mer här: https://www.impalamusic.org/diversity-resources/ 

17/11 Babel, Malmö, Sensus Music Meetup – SOM har seminarier och medlemsträff

25/11 Folkets Hus, Umeå, Sensus Music Meetup – SOM har seminarier och medlemsträff

2/12 Viva Sounds, Göteborg – SOM är på plats! Seminarie och medlemsträff

 

Våren 2022
15/3 Kurs – Musikpromotion via Sociala Media – halvdagskurs med Saki Markovic. Anmälan här:
http://www.indiebusinesstoolbox.se/

7/4 Impala – Equality, Diversity and Inclusion training – gratis via Zoom för SOMs medlemmar. Läs mer: https://www.impalamusic.org/diversity-resources/ 

 GENOMFÖRDA EVENT 2021

28/1 CD och Vinyl – Hur funkar det? – kurs över Zoom

22-25/2 Manifest Talks – kan ses här

26/2 Manifestgalan/ Manifestival Digital – kan ses här

20/5 Årsmöte – över Zoom

20/5 SOM Talks – inbjudna Corite, Tangy Market och IFPI

20/5 Manifestival Digital #2 – kan ses här

16/9 Medlemsträff SOM, Musikaliska kl 18.00-20.00.

28/9 Impala Diversity Training Session 10.00-13.00 – gratis för SOMs medlemmar

19/11 SOM deltar i Sensus Music Meetup på Medborgarhuset i Stockholm

3/12 Medlemsträff och workshop på Skeppet i Göteborg under Sensus Music Meetup

4/12 SOM har panel med Svensk Live i Göteborg på Skeppet under Viva Sounds.