Bli medlem

Hur blir man medlem?

SOM har två typer av medlemskap; medlem och associerad medlem. Du kan ansöka om medlemskap antingen genom att kontakta SOM och redogöra för verksamheten, ägandet och inriktningen, eller fylla i blanketten online här. Alla ansökningar ses över och nya medlemmar väljs sedan formellt in av SOMs styrelse.

De formella kraven för medlemskap är i korthet att medlemmen ska driva en seriös och kontinuerlig skivutgivning samt ska ha släppt minst fyra fullängdsalbum eller motsvarande. Kraven för medlemskap går att läsa i sin helhet under stadgarna.

Den som inte bedriver kontinuerlig verksamhet eller endast utger enstaka fonogram har möjlighet att bli anslutna som associerade medlemmar. Rent praktiskt är den enda skillnaden att associerade medlemmar inte har full rösträtt vid årsmötet. Samtliga medlemmar får löpande information, protokoll från möten samt har möjlighet att närvara vid föreningens styrelsemöten samt får reseersättning för årsmötet om man bor utanför Stockholm.

Det år du väljs in i SOM är medlemskapet kostnadsfritt. Som medlem betalar du sedan 1 000 kr per år och som associerad medlem 500 kr per år.

SOM-bolagen sysslar med all form av musik. Bland medlemmarna finns representanter för såväl folkmusik, jazz och konstmusik som instrumentalmusik, experimentell elektroakustisk musik och alla varianter av rock och pop på svenska och engelska.

SOM bistår sina medlemmar med juridisk rådgivning, har kostnadsfria guider som exempelvis AIMs Guide to Synch som uppdateras årligen samt vissa avtalsmallar. Vidare har man som medlem tillgång till de rabatter som WIN och Impala har till olika musikmässor runt om i världen. Det viktigaste är den löpande information man som SOM-bolag får gällande fonogramstöd och andra branschaktiviteter.