Historien om SOM

mnw_2

SOM står för Svenska Oberoende Musikproducenter och är en intresseorganisation för oberoende svenska skivbolag. Med oberoende menas att bolagen är fristående från de s.k. major bolagen. SOM är organiserat som en ideell förening och grundades 1974. Föreningen hette då NIFF, vilket stod för Nordiska Icke-kommersiella Fonogramproducenters Förening.

SOMs uppgift är att ta tillvara på medlemmarnas intressen samt främja och stärka samarbetet mellan medlemmarna. Föreningens viktigaste uppgift är att tillvarata medlemmarnas upphovsrättsliga intressen och i samarbete med svenska gruppen av IFPI inkassera ersättningar för vidare distribution till medlemmarna.

En viktig del av SOMs arbete har blivit att sprida information till föreningens medlemmar i frågor gällande upphovsrätt. I samband med att mediaflödet utvecklas till att bli mer internationellt och gränslöst, har flera nya upphovsrättsliga frågor uppkommit att lösa och bevaka. Med detta samarbetar SOM med IFPI, där SOM också som kollektiv är medlem, samt med de övriga upphovsrättsorganisationerna SAMI och STIM.

I takt med att samarbetet med IFPI ökat gällande upphovsrättliga frågor har SOM blivit en plattform för olika spännande projekt.
Till exempel var SOM redan 1995 med och startade Cabal – ett hemsideprojekt för de oberoende bolagen. Vidare drev SOM år 2000 till 2002 den Londonbaserade klubben Swedish Indie Go som presenterade spännande svenska band för den engelska musikindustrin. Export Music Sweden drev sedan med framgång detta projekt vidare i Paris.

SOM var en av initiativtagarna till bildandet av Export Music Sweden (EXMS), en organisation som strävar efter att samordna insatserna för att nå internationell uppmärksamhet för svensk musik, till exempel genom att samordna bolagens deltagande i olika utländska mässor. Mycket av detta skedde tidigare i SOMs egen regi.

SOM agerar också remissinstans i musik- och kulturpolitiska frågor och har bl.a. haft tät kontakt med Kulturrådet för att framföra medlemmarnas åsikter, främst gällande utformningen av fonogramstödet och stödet till turnéverksamhet.

SOM erbjuder även enklare juridisk rådgivning till sina medlemmar och har tagit initiativ till utformningen av ett standardformat för skivkontrakt.

SOM har även tagit initiativ till flera statistiska undersökningar av de oberoende bolagens situation och samordnar den världsstatistik som WIN tar fram de de oberoende bolagens situation – WINTEL.

Vidare är SOM en av initiativtagarna till bildandet av IMPALA, en Europeisk organisation för oberoende skivbolag som formellt bildades i januari 2001. IMPALA har sedan dess lyft upp många frågor på europeisk nivå, bland andra frågan om sänkt moms på fonogram.

SOM har även varit med att starta organisationen WIN, en global organisation för oberoende skivbolag .

SOM var initiativtagare till Manifest, Sveriges oberoende musikpris som delades ut första gången 31 januari 2003.

SOM driver arbetsgrupper i olika frågor och samarbetar även i samarbetsorganisationen Musiksverige till vilken SOM även var en av initiativtagarna.

Kalender
EVENT 2023

20-21/2 Manifest Talks
23/2 Manifestgalan
18/4 Artist Only, Malmö
24-25/4 Artist Only, Stockholm
29/4 Manifestival och seminarier på Oceanen mfl ställen, Göteborg
11-13/5 SOM på The Great Escape (UK)
26/ 5 Årsmöte och seminarier SOM, Stockholm
30/8-2/9 SOM på Live at Heart, Örebro
4-6/9 SOM på Die Neue Schweden, Berlin
26/9 IMPALA Equity, diversity and inclusion training – gratis för SOMs medlemmar.
28/11 SOM på Sensus Music Meetup, Norrköping
1-2/12 SOM på Viva Sounds, Göteborg
7/12 WIN-HUB Nordic EU
8/12 Showcase, Lilla Hotellbaren, Sthm tillsammans med Sensus

EVENT 2022

2/9 SOM seminarie på Live at Heart

29/9 IMPALA Equity, diversity and inclusion training – gratis för SOMs medlemmar. Läs mer här: https://www.impalamusic.org/diversity-resources/ 

17/11 Babel, Malmö, Sensus Music Meetup – SOM har seminarier och medlemsträff

25/11 Folkets Hus, Umeå, Sensus Music Meetup – SOM har seminarier och medlemsträff

2/12 Viva Sounds, Göteborg – SOM är på plats! Seminarie och medlemsträff

 

Våren 2022
15/3 Kurs – Musikpromotion via Sociala Media – halvdagskurs med Saki Markovic. Anmälan här:
http://www.indiebusinesstoolbox.se/

7/4 Impala – Equality, Diversity and Inclusion training – gratis via Zoom för SOMs medlemmar. Läs mer: https://www.impalamusic.org/diversity-resources/ 

 GENOMFÖRDA EVENT 2021

28/1 CD och Vinyl – Hur funkar det? – kurs över Zoom

22-25/2 Manifest Talks – kan ses här

26/2 Manifestgalan/ Manifestival Digital – kan ses här

20/5 Årsmöte – över Zoom

20/5 SOM Talks – inbjudna Corite, Tangy Market och IFPI

20/5 Manifestival Digital #2 – kan ses här

16/9 Medlemsträff SOM, Musikaliska kl 18.00-20.00.

28/9 Impala Diversity Training Session 10.00-13.00 – gratis för SOMs medlemmar

19/11 SOM deltar i Sensus Music Meetup på Medborgarhuset i Stockholm

3/12 Medlemsträff och workshop på Skeppet i Göteborg under Sensus Music Meetup

4/12 SOM har panel med Svensk Live i Göteborg på Skeppet under Viva Sounds.