Manifest

Manifest är SOM’s stora hjärtebarn och ett tresidigt projekt.

Manifestgalan som är Sveriges enda oberoende musikgala där pris delas ut för verk skapade det senaste året på oberoende skivbolag.
Manifestgalan har arrangerats årligen sen 2003. Här kommer några utsnitt från 2016 års gala:

Manifest On Tour är en workshop- och showcaseturné där experter från olika delar av musikbranschen delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi vill erbjuda musiker, artister, upphovsmän och musikutgivare en möjlighet att få större branschkunskap och att knyta nya kontakter inom musikbranschen och musiklivet.
Manifest On Tour arrangeras i samarbete mellan SOM, Sensus och Musikerförbundet.

Manifestdagen är en seminariedag som bjuder på intressanta föredrag och seminarier för att höja kunskapsnivån hos de oberoende skivbolagen och musikerna knutna till dessa.

Manifestdagen arrangeras av SOM och Sensus.

Följ ManifestgalanManifestdagen och Manifest On Tour på deras facebooksidor eller Manifestgalan.se