Om SOM

SOM är en intresseorganisation för oberoende svenska skivbolag. Med oberoende menar vi att bolagen är fristående från de s.k. major bolagen. SOM är organiserat som en ideell förening. SOM hette tidigare NIFF och grundades 1974.

SOM har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt främja och stärka samarbetet mellan medlemmarna. Den viktigaste uppgiften är att tillvarata medlemmarnas upphovsrättsliga intressen och i samarbete med svenska gruppen av IFPI inkassera ersättningar för vidare distribution till medlemmarna.

Information till medlemmarna i upphovsrättsfrågor har blivit en viktig del i arbetet och utvecklingen mot ett mer internationellt och gränslöst mediaflöde har också gett många nya upphovsrättsliga frågor att lösa och bevaka. I dessa frågor samarbetar SOM med IFPI, där SOM också som kollektiv är medlem samt med de övriga upphovsrättsorganisationerna SAMI och STIM.

I takt med att samarbetet med IFPI när det gäller upphovsrättsliga frågor ökat har SOM blivit något av en plattform för olika spännande projekt.

 

 

  • SOM var exempelvis med och startade Cabal – ett hemsidesprojekt för de oberoende bolagen så tidigt som 1995. Vidare drev SOM år 2000 till 2002 en klubb i London – Swedish Indie Go – som presenterade spännande svenska band för den engelska musikindustrin. Ett projekt som EXMS med framgång drev vidare i Paris.
  • SOM var en av initiativtagarna till bildandet av Export Music Sweden (EXMS) som numera samordnar bolagens deltagande i olika utländska mässor och försöker samordna insatserna för att nå en internationell uppmärksamhet för svensk musik. Mycket av detta skedde tidigare i SOM:s egen regi.
  • SOM agerar som remissinstans i musik- och kulturpolitiska frågor och har bl.a. haft tät kontakt med Kulturrådet för att framföra medlemmarnas åsikter i olika frågor, främst då vad gäller utformningen av fonogramstödet och stödet till turnéverksamhet.
  • SOM erbjuder även enklare juridisk rådgivning till sina medlemmar och har tagit initiativ till ett standardskivkontrakt.
  • SOM har även tagit initiativ till en undersökning om de oberoende bolagens situation som genomförts i samarbete med Högskolan i Kalmar och i samarbete med Högskolan i Skellefteå.
  • SOM är en av initiativtagarna till bildandet av en Europeisk organisation för oberoende skivbolag – IMPALA – som formellt bildades i januari 2001 och har lyft upp många frågor på en europeisk nivå, som exempelvis sänkt moms på fonogram. SOM har även varit med och startat en världsorganisation för oberoende skivbolag – WIN.
  • SOM har tagit initiativet till Manifest – Sveriges Oberoende Musikpris som delades ut för första gången den 31 januari 2003.
  • SOM driver arbetsgrupper i olika frågor och är aktiv i samarbetsorganisationen Musiksverige vilken SOM var en av initiativtagarna till.

Redo att ta nästa steg? Känner du att vi skulle kunna hjälpa dig och ditt skivbolag att ta ett steg vidare? Bli medlem nu!

Kalender
KOMMANDE EVENT 2023

20-21/2 Manifest Talks
23/2 Manifestgalan
3-4/4 Artist Only, Göteborg
18/4 Artist Only, Malmö
24-25/4 Artist Only, Stockholm
28-29/4 Manifestival på Oceanen mfl ställen, Göteborg
11-13/5 SOM på The Great Escape (UK)
26/ 5 Årsmöte och seminarier SOM, Stockholm
30/8-2/9 SOM på Live at Heart, Örebro
4-6/9 SOM på Die Neue Schweden, Berlin
26/9 IMPALA Equity, diversity and inclusion training – gratis för SOMs medlemmar.
28/11 SOM på Sensus Music Meetup, Norrköping
1-2/12 SOM på Viva Sounds, Göteborg
7/12 WIN-HUB Nordic EU

EVENT 2022

2/9 SOM seminarie på Live at Heart

29/9 IMPALA Equity, diversity and inclusion training – gratis för SOMs medlemmar. Läs mer här: https://www.impalamusic.org/diversity-resources/ 

17/11 Babel, Malmö, Sensus Music Meetup – SOM har seminarier och medlemsträff

25/11 Folkets Hus, Umeå, Sensus Music Meetup – SOM har seminarier och medlemsträff

2/12 Viva Sounds, Göteborg – SOM är på plats! Seminarie och medlemsträff

 

Våren 2022
15/3 Kurs – Musikpromotion via Sociala Media – halvdagskurs med Saki Markovic. Anmälan här:
http://www.indiebusinesstoolbox.se/

7/4 Impala – Equality, Diversity and Inclusion training – gratis via Zoom för SOMs medlemmar. Läs mer: https://www.impalamusic.org/diversity-resources/ 

 GENOMFÖRDA EVENT 2021

28/1 CD och Vinyl – Hur funkar det? – kurs över Zoom

22-25/2 Manifest Talks – kan ses här

26/2 Manifestgalan/ Manifestival Digital – kan ses här

20/5 Årsmöte – över Zoom

20/5 SOM Talks – inbjudna Corite, Tangy Market och IFPI

20/5 Manifestival Digital #2 – kan ses här

16/9 Medlemsträff SOM, Musikaliska kl 18.00-20.00.

28/9 Impala Diversity Training Session 10.00-13.00 – gratis för SOMs medlemmar

19/11 SOM deltar i Sensus Music Meetup på Medborgarhuset i Stockholm

3/12 Medlemsträff och workshop på Skeppet i Göteborg under Sensus Music Meetup

4/12 SOM har panel med Svensk Live i Göteborg på Skeppet under Viva Sounds.