Programförklaring

Programförklaring för SOM – antagen vid årsmöte i SOM 2008-05-20

SOM SKALL:

  1. Arbeta för att ge bästa möjliga förutsättningar för att driva musikproduktion i Sverige.
  2. Arbeta för att främja internationell spridning av medlemmarnas musik.
  3. Arbeta aktivt för att synliggöra SOM:s arbete och öka föreningens inflytande i Musiksverige.
  4. Genom information och upplysning öka respekten för upphovsrätten och rättighetshavarnas exklusiva rätt att själva bestämma hur deras verk sprids och exploateras. Tillsammans med andra organisationer verka för att alla rättighetsinnehavare stärker sin position då det gäller ersättningsfrågor vid användandet av musik i all media.
  5. Verka för synsättet att musik är kultur. SOM anser att skivor och downloads ska ha 6 % kulturmoms, som böcker, och inte diskrimineras med 25 % moms.
  6. Delta i ett europeiskt och världsomspännande samarbete med besläktade organisationer för att bevaka medlemmarnas intressen internationellt.
  7. Föra en dialog med myndigheter och organisationer om SOM-medlemmars verksamhet och deras betydelse för en stark mångfacetterad musikkultur.
  8. Arbeta för en aktiv och ansvarstagande kulturpolitik som stödjer svenskt musikliv och värnar upphovsrätten.
Releaser
Kalender
KOMMANDE EVENT 2021

3/12 Medlemsträff och workshop på Skeppet i Göteborg under Sensus Music Meetup

4/12 SOM har panel med Svensk Live i Göteborg på Skeppet under Viva Sounds.

 

GENOMFÖRDA EVENT 2021

28/1 CD och Vinyl – Hur funkar det? – kurs över Zoom

22-25/2 Manifest Talks – kan ses här

26/2 Manifestgalan/ Manifestival Digital – kan ses här

20/5 Årsmöte – över Zoom

20/5 SOM Talks – inbjudna Corite, Tangy Market och IFPI

20/5 Manifestival Digital #2 – kan ses här

16/9 Medlemsträff SOM, Musikaliska kl 18.00-20.00.

28/9 Impala Diversity Training Session 10.00-13.00 – gratis för SOMs medlemmar

19/11 SOM deltar i Sensus Music Meetup på Medborgarhuset i Stockholm