Medlemsansökan

Ansökan för medlemskap i SOM

För att du ska kunna bli medlem/associerad medlem måste du ha någon form av juridisk person registrerad (enskild firma, AB, förening) samt utgivit minst en inspelning kommersiellt i fysisk eller digital form.

Året man blir associerad/medlem är gratis. Annars kostar associerat medlemskap 500 kr/år och medlem 1000 kr/år. Associerad medlem har inte rösträtt på årsmötet. I övrigt har medlemskapen samma tillgång till SOMs erbjudanden och ersättningar.