Medlemsansökan

Ansökan för medlemskap i SOM

För att du ska kunna bli medlem måste du ha någon form av juridisk person registrerad (enskild firma, AB, förening) och en kontinuerlig utgivning. För associerat medlemskap krävs att du äger och utgivit minst en inspelning kommersiellt i fysisk eller digital form.

Året man blir associerad/medlem är gratis. Annars kostar associerat medlemskap 500 kr/år och medlem 1000 kr/år. Associerad medlem har inte rösträtt på årsmötet. I övrigt har medlemskapen samma tillgång till SOMs erbjudanden och ersättningar.