• Version
 • Download 9
 • File Size 56.50 KB
 • File Count 1
 • Create Date 2017-04-16
 • Last Updated 2017-04-16

somprot14december2016

Styrelsemöte SOM onsdagen den 14 december 2016 som telefonmöte

Tid: 11:00-12.15

Närvarande: Mats Hammerman (Massproduktion), Anders Engström (NONS), Ömer Akay (Despotz Records), Vera Vinter(Bjärka), Per Sjösten (Footprint Records), Magnus Bjerkert (Adrian Recordings), Petra Lundmark (BD Pop) och Peter Åstedt (Dead Frog Records)

 

 1. Formalia
  Till mötesordförande valdes Anders Engström, sekreterare Mats Hammerman. Justerare blev Per Sjösten och Petra Lundmark.

 2. Inval och uteslutning:
  Inval: Inga nya ärenden. Mats meddelade att han missat att protokollföra invalet av Breakin Bread på aprilmötet. Med detta önskade vi sålunda formellt Gordon Cyrus och Breakin Bread välkommen i föreningen som medlem.

 

 1. Rapporter

Impala och WIN
Inget nytt att rapportera.

 

Musiksverige

Vi har fått en inbjudan att delta i en kartläggning av jämställdheten i musikbranschen som börjar i januari.


IFPI

Anders rapporterade från IFPIs strategimöte gällande EU:s Copyrightdirektiv och budgetmöte.
Anders kunde med glädje rapportera att vår årliga bidrag höjs till 550 000 och att vi fick 50 000 extra för samarbetsprojekt under året som exempelvis IBT. Totalt sålunda 600 000 kr från IFPI för 2017.

 

Vi diskuterade vad förslagen till nya stadgar för IFPI utifrån EU:s Copyrightdirektiv kan innebära för de oberoende bolagen. Vi avvaktar och bevakar utvecklingen.

 

 

Manifestgalan

SAMI har i sista stund klivit av sponsorskapet för Manifestgalan. En svår ekonomiskt smäll då de bidragit med 50 000 kr. Trots övertalningskampanj från Anders så fick vi till slut nej. Vi plockar bort Årets klubb och ersätter inte det med något annat pris. Juryröstningen går bra och utsikten är att få den klar innan jul. Arbetet i övrigt flyter på bra. Enda problemet är att vi ännu inte löst webbsändningen.
Mats och Anders redogjorde för förslag som finns för manifestdagen. Per föreslog Thomas Lund som har en bra föreläsning om loudness och kompression.

Förslag till ämnen:
ICEs avtal med Soundcloud

Digitalt kontra vinyl – bjuda in vinylaffärer

Indie Business Toolbox – uppdatering kring det digitala
Spotify

Loudness med Thomas Lund, forskare på Genelec

Vidare kommer Sensus att köra en session med Manifest on Tour innan lunch. Det blir även någon form av panel och visning av nominerade musikvideos.

 

KB/Sveriges Radio

Arbetet rullar på. Nytt möte på fredag där Sveriges Radios förvaltningsbolag bland annat skall möta Verksjuristen Jerker Rydén på KB för att försöka bena ut eventuella juridiska problem.

 

Radiogruppen

Mats redogjorde för de svårigheter han haft att boka ett möte med Massa Media. Petra skulle skicka över tips på en annan kontaktperson. Vera föreslog att vi skulle kontakta Jakob Munk på Munk Produktion. Ambitionen är att möta dessa, utvärdera och sedan ta ett möte med SR.

 

Nordiska spellistor

Ett telefonmöte med de nordiska organisationerna som skulle varit förra veckan för att följa upp arbetet. Detta blev inställt men kommer att göras i mellandagarna.

 

4 Uppföljning budget för SOM 2017

Inga förändringar. Vi har fått 50 000 mer av IFPI och SAMI har hoppat av sponsorskapet av Manifest så det försvinner 50 000. Alltså ingen förändring budgetmässigt. Vi justerar posterna och kör vidare på den tidigare beslutade budgeten.

 

5 Övriga frågor

Impala Album of the Year. Vi beslutade att nominera:
Meshuggah – The Violent Sleep Of Reason (Nuclear Blast)

Radio Dept. – Running out of Love (Labrador)

 

Grammis – styrelsearvode eller biljett?

Mötet beslutade att istället för styrelsearvode bjuda de i styrelsen som så önskar på Grammis.

 

Nästa möte

Vi spikade nästa möte till den 28 februari kl 11.00 på Playground.

 

 1. Avslutande.

Anders avslutade mötet och tackade för ett intressant möte.

 

Sekreterare

 

 

 

Mats Hammerman

 

 

Justerare

 

 

 

 

Per Sjösten                                                Petra Lundmark