• Version
 • Download 9
 • File Size 59.00 KB
 • File Count 1
 • Create Date 2017-04-16
 • Last Updated 2017-04-16

somprot23november2016

Styrelsemöte SOM onsdagen den 23 november 2016, Playground Music sammanträdesrum

Tid: 12:00-14.55

Närvarande: Mats Hammerman (Massproduktion), Anders Engström (NONS), Ömer Akay (Despotz Records), Per Sjösten (Footprint Records), Magnus Bjerkert (Adrian Recordings) och Peter Åstedt (Dead Frog Records)

 

 1. Formalia
  Till mötesordförande valdes Anders Engström, sekreterare Mats Hammerman. Justerare blev Per Sjösten och Peter Åstedt.

 2. Inval och uteslutning:
  Inval: Nya medlemmar: Loumi Records (Dalby) och Seascape Music Production (Domsjö) presenterades och valdes in som associerade medlemmar. Nilento (Kållered) presenterades och valdes in som medlem.

 

 1. Rapporter

Impala
Inget nytt att rapportera då nästa möte är imorgon

 

WIN

Det har varit stor debatt huruvida Alison Wenham skulle representera WIN i Midems Advisary Board men efter mycket diskuterade valde Alison att inte tack ja till utnämningen. Annars rullar arbetet på med att starta upp organisationen. De har efterfrågat en medlemslista över SOM med invalsår men vi kan inte prestera en sådan då en del dokumentation från 80-talet saknas. Mats meddelar att de får klara sig utan invalsår.

 

Musiksverige

Anders rapporterade om den debatt som uppstod i kölvattnet efter rapporten om Musikexporten för 2015. Linda hade - likt förra året – konstaterat att Livedelen dominerades helt av tre stora bolag. Dock misstogs detta som kritik av majordominanser på skivbolagssidan.


IFPI

Nästa måndag blir det ett strategimöte gällande EU:s Copyrightdirektiv och på onsdagen budgetmöte.
Diskussionen har fortsatt kring ofördelade bilaterala medel men i väntan på vad det kommande PPL-mötet beslutar så avvaktar vi. Som en av Europas största rättighetsorganisationer har deras beslut stor påverkan och kan vara vägledande för andra och ändra förutsättningarna. Anders försöker boka ett nytt möte när de två kommande IFPI-mötena och PPLs möte är över.

 

Mats och Anders har gjort det årliga underlaget för vår äskan av bidrag från IFPI där vi tycker att det årliga bidraget ska höjas till 550 000 kr samt att vi söker 50 000 extra för IBT och KB-projekten. Totalt 600 000 kr

 

Manifestgalan

Klart med konferenciärer och juryröstningen har börjat. 475 album och 201 videos anmälda.

Efter ett drygt års uppvaktning tackade dock SVT Edit nej till att sända galan. Vilket ställer till en del problem då vi inte heller fått ok från Gamleby som sände förra året. Vi forskar om Sensus webbsändningsteam kan ta över bollen. Då behöver vi någon som gör videopresentationerna. Ömer hade ett tips och skickar kontakt till Mats.

På sponsorsidan har vi ännu inte fått definitivt OK från Pistonhead och Peter jobbar vidare på Bengans mfl. Ömer föreslog att vi skulle kolla upp Paypal.

 

KB/Sveriges Radio

Arbetet rullar på. Anders fått mycket positivt stöd från SAMI som tycker projektet är viktigt och KBs jurister är inkopplade i projektarbetet.

 

Radiogruppen

Mats, Magnus och Anders rapporterade från mötet och även från det lunchmöte Mats, Anders och Peder hade med produktionsbolaget Filt. Det gav många nya uppslag och från Produktionsbolaget fanns stort intresse för det arbete som pågår med att förenkla musiklicensiering på IFPI för poddar. Tankar har väckt även för någon form av indiepod.

 

Målet för radiogruppen är att ha ett möte till i december och sedan träffa SR efter galasäsongen, dvs slutet av februari.

 

Nordiska spellistor

DUP har fått 375 000 danska kronor från Nordisk Kulturråd till projektet men behöver fortfarande delfinansiering från de nordiska organisationerna på € 1750/ år. Vi har sagt nej för 2016 men diskuterade 2017 utan att komma fram till något konkret. Vi diskuterade våra egna listor och att det borde göra någon form av satsning på dessa. Vi har fått nej på vårt förslag på USA-annonsering på en lista från Spotify. Vi kollar om Phonofile har någon möjlighet. Alla fick i uppdrag att fundera hur vi går vidare med listorna.

 

 

5 Budget för SOM 2017

Mötet gick igenom budgeten som är utarbeta utifrån de erfarenheter vi gjorde med 2015 års budget. Denna är sålunda stramare. Noterades att resultatet blir positivt tack vare återföringen av investeringsfonden (utan den en förlust på 84 000 kr) och att en likviditetsplan för 2017 bör upprättas då vi förmodligen behöver sälja av aktier för att få likviditet året ut.

Likviditeten för IBT årskurs 2 (2017) har löst sig med att IFPI lånar ut pengar tills vi kan delredovisa.

 

Mötet godkände budgeten med reservationen att vi ännu inte vet bidraget från IFPI samt att vi inte fått definitivt besked från alla sponsorer. Blir det förändring får budgeten uppdateras och beslutas på decembermötet

 

Vi kom även fram till att vi behöver bli bättre på framförhållning och boka resor i god tid för att få ned resekostnaderna.

 

6 Övriga frågor

Vi diskuterade förslag till IFPI:s hederpris och kom fram till följande förslag:
Marie Ledin
Ann-Marie Bäckman-Forsberg

Lillbabs
Mats skickar in.
Tyska standardavtal

VUT – Tysklands motsvarighet till SOM – har tagit fram sex olika standardavtal som även finns översatta till engelska. Mats skickar ut dessa till styrelsen för koll då de är skrivna utifrån tysk lagstiftning. Alla får kolla och komma tillbaka om de går att sprida i sin nuvarande form eller om de bör justerad för svensk lagstiftning.

 

Mats lön

Mats kommer att köra sitt skivbolag på låg fart under 2017 och skulle vilja få sin lön utbetald som A-skattad lön från SOM istället för att fakturera via skivbolaget. Mötet beslutade sig för en visstidsanställning av Mats Hammerman från 1 januari 2017 till sista maj 2017 då nuvarande konsultavtal ska omförhandlas. Villkoret var att totalsumman för Mats arbete blir samma som vid fakturering och att pensionsdelen (2,3 % på lönesumman) även under våren 2017 faktureras för att förenkla administrationen.

 

 1. Avslutande.

Anders avslutade mötet och tackade för ett intressant möte.

 

Sekreterare

 

 

 

Mats Hammerman

 

 

Justerare

 

 

 

 

Per Sjösten                                                Peter Åstedt