• Version
  • Download 11
  • File Size 56.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2016-02-09
  • Last Updated 2016-02-09

Styrelsemöte Protokoll 30 Nov 2015

Styrelsemöte i SOM måndagen den 30 november på Playground Musics möteslokal, Stockholm

Tid: 12:00-15.00

Närvarande: Jonas Sjöström (Playground Music), Josefin Fundin (Bad Taste Records), Mats Hammerman (Massproduktion), Anders Engström (NONS), Victoria Skoglund (A Tenderversion Recording), Peter Åstedt (Dead Frog Records), Peter Nordenström (Adore Music), Vera Vinter (Bjärka), Petra Lundmark (BD Pop), Lars Wiggman (Mars Music), Gunnar Holmström och Simeon Nordius (Darkdroid Productions). Johan Lagerlöf (X5) medverkade på punkt 2. Linn Delin och Elin Trogen medverkade på punkt 3

1. Formalia

Till mötesordförande valdes Anders Engström, sekreterare Mats Hammerman. Justerare blev Victoria Skoglund och Vera Vinter.


2.
Inval och uteslutning:
Inval: Nya medlemmar – Gunnar Holmström presenterade Darkdroid Productions som är ett relativt nytt bolag med fokus på elektronisk musik. Lars Wiggman presenterade Mars Music som i första hand är ett förlag men som även ger ut en del skivor – senast Anna Ihilis. Mars Music och Darkdroid Production valdes in som associerade medlemmar. Attitude Recordings är ett bolag som drivs av Regina Vallanger som förutom ett skivbolag med fokus på hårdrock även jobbar med promotion och liveevents. Bolaget delar nu kontor med SOM i Stockholm och valdes in som associerad medlem.
Urval: Almanac har meddelat att de lägger ned verksamheten och önskar utträda 2016. Ensemble Yria har minskat sin skivutgivning och önskar även de att lämna föreningen 2016. Mötet beslutade att stryka bolagen i medlemslistan för 2016.

Då intresse fanns för senast invalda bolaget X5 gjorde Johan Lagerlöf en presentation av bolagets verksamhet. De är i första hand en digital distributör men har även en omfattande utgivning främst inom klassisk musik. Vidare förklarade han deras samarbete med Sony gällande den digitala distributören Spinup där Sony har tillgång till lyssningsdata men inget ägande.

3. Indie Business Toolbox
Linn och Elin presenterade SOMs digitalutbildning. Presentation bilagd.

4. Rapporter

IFPI
Anders rapporterade redogjorde för turerna kring vårt bidrag från IFPI som resulterade i ett oförändrat bidrag från IFPI på 550 000 kr. Anders redogjorde för de insatser som IFPI gör just nu på upphovsrättsområdet. Däribland en överklagan av dom i tingsrätt gällande Bredbandsbolagets skyldighet att stänga specifika sajter.

Manifest

Juryomröstningarna har startat. 501 albumproduktioner och 199 musikvideos ska det röstas om. En 85 % ökning av antalet musikvideos och en 8% ökning av antalet anmälda album jämfört med förra året. Efter tips från Petra har vi inlett diskussion med United Screens med ambitionen att få loss 25 000 kr och att de blir sponsorer för Musikvideoprisutdelningen som sker innan galan på Stacken

Spellistor Spotify

Nu har vi dragit igång projektet och fått fin respons. Arbetet vidtar att marknadsföra dessa.

Musiksverige

Anders och Jonas närvarade båda på presentationen av musikbranschstatistiken på Konstakademin. Det var en mycket proffsig presentation och panelsamtal kring musikexportfrågor. God kännedom från de medverkade politikerna.

Hemsidan

Daniel Watson har fixat iordning det mesta på hemsidan och även integrerat våra spellistor på hemsidan. Ambitionen är att login-delen ska vara klar innan jul. Mats fick i uppdrag att lägga in information om Digital Deals Declaration på hemsidan.

Impala
Jonas rapporterade kort om problemen kring den sk. Divestmentprocessen kring Warners köp av EMI. Mötet diskuterade vårt förslag till Impalas album of the year. Mötet enades om att föreslå José Gonzaléz album Vestiges & Claws to Album of the Year. Mats meddelar beslutet. Jonas rapporterade om det pågående arbetet kring spellistor på Europeisk nivå som har fått en egen budget att jobba med. Fredrik Ekander från Cosmos är svensk representant i arbetsgruppen. Inget nytt gällande WIN.

5. Budget 2016

Mats och Anders har tillsammans med Anna gjort dels en prognos för 2015 samt en budget för 2015. Mötet gick igenom budgeten och godkände den med tillägget att den marginal på 75 000 som finns i budgeten för Indie Business Toolboxprojektet bör användas till SOMs administration för projektet och närstående verksamhet. Mötet konstaterade med viss tillfredställelse att vi ser ut att hålla budget för 2015. Ett minskande underskott i budgeten för 2016 som visar att ekonomin går åt rätt håll. Styrelsen beslutade att avstå från sitt arvode för 2015 mot att få en grammisbiljett.

6 Övriga frågor

Anders rapporterade om det pågående arbetet kring musiklicensiering för podcast där STIM tagit initiativet och vill få med skivbolagen på en typ av kollektiv licensieringsmodell.

Vidare rapporterade han om det pågående arbetet kring Sveriges radio och KB där han nu gjort en ansökan till Statens Kulturråd samt fått klart med att alla inblandade även ställer ekonomiska medel till förfogande. Tanken är, om vi får projektstödet, att anställa Lotten Kallenius för en del av utredningarbetet.

Vi konstaterade nöjt att SOMs förslag till digitalt återutgivningsavtal är klart. Men samtidigt kunde vi konstatera, att de övriga avtal vi har, inte alls behandlar digitala intäkter. Vi tar ned dessa från hemsidan och kontaktar Stefan Grahl som gjorde ursprungsavtalen för att se om han kan uppdatera dessa. Har inte han möjlighet går stafettpinnen till Eva Karman. Mötet diskuterade att i en förlängning skulle det vara önskvärt att även ta fram producent, video, foto och omslagsavtal anpassade för den digitala verkligheten för de oberoende bolagen.

Mötet diskuterade för och nackdelar med att ha en digital ansökningsblankett på hemsidan. Beslutade att vi skulle skapa en sådan och Mats fick i uppdrag att göra en sådan tillsammans med Daniel.

7 Vårens möten

Nästa möte spikades till 24 februari. Årsmötet spikades till 27 maj.

8. Avslutande.

Anders avslutade mötet och tackade för ett effektivt och intressant möte.

Sekreterare

Mats Hammerman

Justerare

Victoria Skoglund Vera Vinter