41 år av oberoende.

SOM startades 1974, vilket troligen gör föreningen till världens äldsta organisation för oberoende musik.
Under föreningens första år gick den under namnet NIFF (Nordiska Ickekommersiella Fonogramproducenters Förening) och var en nordisk organisation men blev en enbart svensk angelägenhet efter en tid med problem för medlemsbolagen i de nordiska länderna. Föreningen bytte då namn till Svenska Oberoende Musikproducenter.

SOM:s första uppgift var att ställa krav på att de närstående rättigheterna (de s.k. ”radiopengarna”) skulle distribueras på ett rättvist sätt. Under åren som gått har SOM drivit allt fler frågor och fått allt större möjligheter att göra sin röst hörd. Från att ha haft ett 40-tal medlemmar har föreningen vuxit till att 2015 ha närmare 300 medlemmar.

SOM arrangerar Manifestgalan för att premiera den bästa musiken på oberoende bolag. Vi genomför Manifest on Tour tillsammans med Sensus och andra musikbranschorganisationer (genom åren i samarbete med SAMI, STIM, Musikerförbundet och Musiksverige) för att ge ny talang en bra start och höja kunskapsnivån bland musiker och musikutgivare.

Vi genomför varje år ett flertal utbildningar och seminarier för att höja kunskapsnivån hos våra medlemmar och arbetar aktivt gentemot politiker och institutioner för att göra de oberoende bolagens röster hörda.