Månadens Indie – BD Pop

BD Pop

MÅNADENS INDIE BD POP

För drygt tio år sedan startade BD Pop som ett EU-finansierat projekt. Syftet var att stötta utvecklingen av en musikbransch i Norrbotten. Man hade ett problem med att unga talanger, när man nått en viss nivå, flyttade från länet och ville göra professionella satsningar på sina musikkarriärer. När projekttiden var slut beslutade dåvarande landstinget samt ett antal kommuner att fortsätta satsningen och bildade BD Pop AB. Bolaget har fortsatt med det uttalade syftet att stimulera utvecklingen av en musikbransch i regionen och alltså skapa samhällsnytta.

BD Pop är – sitt SOM-medlemskap till trots – alltså varken ett renodlat skivbolag eller ett musikförlag, även om man erbjuder den typen av tjänster till norrbottniska artister. Artister och musikskapare har alltid fullt ägande av sitt material och samarbetet med dem syftar till att artisterna skall utvecklas och inleda samarbeten med fler aktörer i branschen.

Hur har det gått genom åren?

– Bra! summerar BD Pops vd Pär Soini. Vi har ju en väldig bredd i vilka vi arbetar med, så det kan vara allt från ganska smal musik till radiovänligt – men det är också så det ska vara med vår typ av verksamhet.

Kitok

Vilka var BD Pops första utgivningar?

– Under projekttiden öppnade vi med Olle Nymans Behind The Clouds, samlingsskivan Sound of Luleå, vol. 1, The Last Days of Discos What Does It Mean 2 U med Klas från Blänk och Kocky/Soul Supreme, samt Elmos (nuvarande Kitok/reds. anm) The Anthem. En annan tidig inspelning var Brolle Jr:s Cornelis-skiva En Stund på Jorden.

2011 startade er digitala utgivningstjänst DigiNorth. På den har ni på egen hand och tillsammans med andra bolag gjort drygt 200 releaser. Vilka titlar i katalogen är ni mest nöjda med och har ni några personliga favoriter?

– Vi är såklart glada för all musik från vår region som kommer ut och når en publik. Men det är också extra roligt när man ser att artister når framgångar, blir omskrivna, plockas upp av radio och så vidare…

Vilka har varit era största framgångar sedan starten?

 – Eftersom vi är en inkubator så är målet alltid att projekten ska knoppas av och gå vidare på egna ben och med andra partners. Några projekt vi är extra stolta över är Movits!, Zacke, Raubtier, Kitok och The Magnettes samt festivalen Musikens Makt.

Zacke

Är det någon eller några av era satsningar som av en eller annan anledning har blivit en missräkning?

– Det ingår i inkubatorsrollen att ge saker en chans att utvecklas – allt behöver inte bli instant success. Så ja, absolut. En hel del grejer skulle kanske inte klassas som kommersiella succéer, men har i efterhand visat sig vara viktiga utvecklingssteg för de inblandade. Och visst finns det grejer vi trott på som inte alls tagit fart av olika anledningar. Det är ju den tråkiga sidan av den här branschen…

Vad är ni aktuella med just nu!

– Vi har flera spännande släpp på gång under våren och följer upp det med en massa aktiviteter både i Norrbotten, i Stockholm och internationellt. Nu närmast släpper Dennis Kalla singeln Beautiful Mistake och sedan åker vi tillsammans med honom och med The Magnettes till SXSW i Austin Texas.

Dennis Kalla

Tre personer på BD Pop arbetar heltid och två går på heltid. Utöver det har BD Pop en konsult som sköter ekonomi. Köper ni in vissa tjänster externt också?

– Förutom en ekonomikonsult så har vi dels ett stort nätverk av frilansare, till exempel producenter och tekniker, som jobbar inom våra projekt. Sedan så hyr vi ofta in extern promotion för våra samproduktioner.

Arbetar ni även på förlagssidan?

– Nej, men däremot så har vi ett låtskrivarprojekt som samarbetar med både musikförlag, bolag samt fristående artister och låtskrivare.

Vilka andra samarbetspartners har ni?

– Vi samarbetar med flera bolag, både indies och majors, såväl i Sverige som utomlands. Ett bolag som vi gör ganska mycket med är TEG Publishing som ju är ett norrbottniskt bolag.

Hur fördelar ni resurserna på digitalt, vinyl och CD – eller annat?

– Vi jobbar i princip bara digitalt. Om efterfrågan finns, till exempel för en flitigt turnerande akt, så kan vi stötta en vinyl- eller CD-upplaga som säljs vid merchbordet och från artistens hemsida.

Vilka distributionskanaler har BD POP?

– Med DigiNorth har vi jobbat digitalt via både Believe och Phonofile och i början av projekttiden hade vi ett distributionsavtal med Universal. Nuförtiden varierar våra distributionslösningar rätt mycket baserat på artistens önskemål och vilka tredjeparter som är involverade.

Hur mycket arbetar ni internationell och hur går det?

– Det är framförallt på förlagssidan och med vårt låtskrivarprojekt BD Songwriters som vi arbetar internationellt. Där har vi under fyra års tid arbetat upp samarbeten med flera förlag i Nashville och Los Angeles. Dan Hodges Music, Universal och Republic är några exempel.

Hur stor är er ungefärliga omsättning?

– 2017 omsatte vi cirka sex och en halv miljon, men själva utgivningsdelen står inte för mycket av den omsättningen utan det är vårt årliga ägartillskott och projektmedel för våra utvecklingsprojekt som står för den största biten. Våra intäkter ska ju också alltid användas för att skapa nytta i regionen, så det är inget som går tillbaka till ägarna i form av vinst.

Får ni ut musiken på ett bra sätt? Vad skulle eventuellt kunna fungera bättre?

– Svårigheten är ju att nå ut i den stora mängd musik som släpps idag. Det har aldrig varit enklare att få ut sin musik, men samtidigt aldrig svårare att synas. Vi arbetar kontinuerligt med artisterna för att de skall ha ett strukturerat arbete med sin PR. Eftersom vi inte är ett skivbolag eller management så lägger vi mycket ansvar på artisterna själva att fokusera på detta. Vi märker ju också stor skillnad på de som faktiskt gör det jobbet och de som inte riktigt lägger ner tiden. Det syns direkt på streamingsiffror och bokningar etc.

The-Magnettes

Vilka musikmässor och branschkonferenser har ni varit med på och hur ser ni på resultaten och utfallen av detta?

– SXSW, Musexpo, By:Larm, Midem, The Great Escape, Live At Heart, Hoku Music Fest, I Create Music… SXSW ledde bland annat till att The Magnettes blev signat av ett amerikanskt skivbolag, så det är ett väldigt konkret exempel på vad som kan hända. Men oftast handlar det om att så frön som ger frukt långt senare. Backtrackar man lite så har många av våra mest gynnsamma samarbeten sin grund i en första introduktion på en branschmässa.

I höstas arrangerade BD POP i samarbete med Popkollo Norrbotten och Evelyn en workshop i musikprogram, inspelning och produktion för tjejer och transpersoner. Berätta!

– Eftersom vårt uppdrag är att jobba för hela musikbranschens utveckling i regionen så ser vi det som en självklarhet att aktivt arbeta med att förändra de ganska dåliga jämställdhetssiffror som branschen har. Detta arbete ser vi som något långsiktigt och genomför därför flera aktiviteter som är riktade specifikt till tjejer och transpersoner. Vi arbetar även med Popkollo i Norrbotten. Just denna workshop var den tredje i en serie där vi hoppas kunna öka andelen kvinnliga producenter och musikskapare.

I slutet av förra året arrangerade ni för åttonde gången i ordningen även något ni kallar för Demoveckan.

– Demoveckan är ett samarbete mellan oss och Studiomusikerutbildningen på Luleå Tekniska Universitet. Vi låter helt enkelt oetablerade akter från länet ansöka om en studiodag med producent och musiker. Vi spelar in en låt per dag som artisten får göra vad hen vill med.

– Det är dels utvecklande för artisterna, musikerna och teknikerna inom vårt nätverk, men även ett bra sätt för oss att hitta nya spännande artister att jobba långsiktigt med. Tall Blonde är en av de artister vi jobbar med just nu som vi träffat genom just Demoveckan.

Vilka för- och nackdelar finns det i att arbeta utifrån er geografiska bas?

– Fördelen är kanske inte just var, utan mer att vi lyckats skapa en kreativ plats med människor som samarbetar och på så sätt hela tiden skapar grymma grejer. Vår studio och det nätverk som finns runt BD Pop gör att fler lär av varandra och tar hjälp av varandra. Nackdelen är väl såklart att det mesta av branschen är koncentrerad kring Stockholm och att man får vara beredd att resa mer.

Hur ser du rent allmänt på läget i Musiksverige just nu?

– Med optimism! Det finns flera liknande verksamheter som startar upp runt om i Sverige med BD Pop som förebild och det stärker även oss att få fler samarbetspartners.

Vilka förväntningar och förhoppningar har ni på samarbetet inom SOM?

– SOM bevakar sina medlemmars intressen och håller oss uppdaterade. SOM organiserar även utbildningar och träffar som vi har tagit del av. Det är fint att träffa och dela sina erfarenheter med andra musikmakare. Sen är vi glada att Petra Lundmark från BD är styrelseledamot i SOM sedan sju år tillbaka!

Claes Olson

BD personalen

BD Pops personal, fr.v: Fredrik ”Buffy” Johansson, Elin Grunditz, Petra Lundmark, Pär Soini och Tomas Bäcklund Thuneström

 

BD Pop AB

Kontakt: Pär Soini (vd)

par@bdpop.se

www.bdpop.se

www.facebook.com/bdpop