Månadens Indie – Caprice

CAPRICE logo 800

MÅNADENS INDIE Caprice

För att stärka de genrer som då, liksom nu, var svagt företrädda inom den kommersiella utgivningen; klassiskt, jazz, folk- och barnmusik, startade Rikskonserter 1964 skivbolaget Expo Norr, ett projekt som 1971 permanenterades under namnet Caprice Records. Sedan dess har Caprice i snart 50 år stått för utgivningar med musik ur den svenska musikskatten.

Idag sorterar Caprice och de tre personer som arbetar med bolaget under det statliga Musikverket. Teamet består av Marie Wisén (verksamhetsansvarig), Erik Hamrefors (producent) och Ulf Björkman (marknads- och promotionansvarig).

– Vårt viktigaste mål idag är att tillgängliggöra den stora katalogen och de arkivinspelningar som vi har tillgång till. I vårt uppdrag heter det att Caprice ”ska främja tillgången till konstnärligt intressant musik”. Självklart är det viktigt att sälja så bra som möjligt av varje titel och det gör vi bäst genom närvaro på så många marknader som möjligt.

Ramarna för verksamheten inom Musikverket bestäms av det regleringsbrev som myndigheten får varje år.

– Det är ganska speciellt att bedriva en kommersiell verksamhet inom en statlig myndighet. Vår del av anslaget till myndigheten bestämmer vad vi har möjlighet att ge ut under ett verksamhetsår.

Sedan några år tillbaka arbetar ni uteslutande med återutgivningar ur den omfattande Caprice-katalogens 800 album samt med olika inspelningar ur Musikverkets samlingar. Hur ser urvalsprocessen ut och hur arbetar ni fram materialet?

– Dels så återutger vi den stora katalogen digitalt enligt en långsiktig plan. Vi lyfter till exempel fram aktuella artister och upphovspersoner som har gjort inspelningar hos Caprice, olika sorters jubileum eller annat som aktualiserar de inspelningar vi äger. Vi fortsätter även att ge ut fysiska produkter, ofta omarbetade eller på annat sätt uppdaterade med nya texter och nya mastrar etc. Vi gör dessutom vissa samarbeten med olika organisationer och institutioner.

– För att visa på vår katalogs stora bredd ger vi till exempel ut en digital serie som heter Swedish Classical Music med titlar som The Swedish Cello, The Swedish Violin och The Swedish Choir. Den serien har delvis ett lite annorlunda tilltal för att vi ska kunna nå en bredare publik, både i och utanför Sveriges gränser.

Hur fördelar ni resurser och satsningar på digitalt, vinyl och CD?

– Det är olika år från år. Den elfte delen i serien Svensk jazzhistoria, som vi släppte för ett drygt år sedan, tog en stor del av våra resurser, både ekonomiskt och personellt, vilket innebar att vi gav ut färre fysiska album. Vi ökade då utgivningstakten av de digitala albumen. Den typiska Caprice-kunden verkar fortfarande föredra fysiska produkter, men vi har inte möjlighet att göra fler än ett par till fyra sådana per år.

– Vinyl tar vi fram till större satsningar som Don Cherry, men vi har även planer på att återutge vinyltitlar ur katalogen som varit utgångna länge.

 

Berätta lite om det ni är aktuella med just nu och vad som ligger närmast framför er i planerna?

– Under hösten släppte vi två album som fått mycket bra genomslag medialt. Dels Emma Ahlberg Eks tema-album Hillevi som hyllar violinisten Hillevi Öberg och dels en ny volym i serien ”Music from”; en återutgivning med bonusmaterial och nya texter av Music from Greece med Domna Samiou. Under våren kommer ännu en titel i denna serie, Music from Turkey, även den med mycket extramaterial och nya texter. Under våren släpper vi också digitalt de två album som folkmusikgruppen Folk & Rackare släppte på bolaget YTF, fantastiska album som äntligen kommer att finnas tillgängliga.

– Sedan har vi många digitala släpp att se fram emot, bland annat fortsättningen av serien Swedish Classical Music och ett samlingsalbum för att fira vad som skulle ha blivit tonsättaren Sven-Erik Bäcks 100-årsdag.

Vilka har varit Caprices största framgångar genom åren och är det någon eller några av satsningarna som av en eller annan anledning har blivit missräkningar?

– Om vi ser till de senaste åren så är den största kommersiella framgången Sofia Jannoks debutalbum Áššogáttis som har passerat gränsen för guldstatus. Återutgivningen av Don Cherrys Organic Music Society har också sålt, och säljer fortfarande, mycket bra. Ser vi tillbaka längre i tiden har till exempel album med Håkan Hagegård och The Real Group sålt fantastiskt bra.

– Självklart finns det titlar som vi hade hoppats och trott skulle sälja bättre och synas mer, men det ligger i vår roll att ge ut smal musik och då kan man inte ha för höga förväntningar. De flesta av våra titlar tenderar dock att sälja över tid.

Caprice-gänget menar att det är svårt att välja ut några personliga favoriter ur den stora och mycket varierade katalogen, men Ulf Björkman lyfter fram tre titlar som betytt mycket för honom: Sofia Jannoks album Áššogáttis – ”en release där alla bitar föll på plats och ett mycket bra album som vi nådde ut med, inte bara i Sverige”, Svensk jazzhistoria vol. 11”en titel vi alla är oerhört stolta över” och Music from Greece”en utgivning som efter många turer blev mycket lyckad och som också över förväntan uppmärksammats av internationell media”.
Bland Marie Wiséns personliga favoriter finns Winner Takes All som presenterar de vinnande bidragen till Stockholm Electronic Arts Award och EMS Prize 1995-2004 – ”det var fantastiskt roligt att jobba med verk av dessa svenska och internationella tonsättare”. En annan av hennes favoriter är Solistpristagaren Ida Falk Winlands soloalbum med sånger av Copland, Strauss och Nystroem – och sedan har hon en sönderspelad CD med Wilhelm Stenhammars Sången
Efter mycket övervägande väljer Erik Hamrefors att lyfta Britta Lindells excentriska album Waiting for the Next Sunrise, den klassiska samlingen The Saulesco Quartet”med en av Sveriges finaste stråkkvartetter”, och Göran Månssons folkmusikalbum Ol’ Jansa som sina tre favoriter.

Flera av titlarna i er katalog, till exempel Don Cherrys banbrytande svenska inspelningar, är ju även av internationellt intresse. Hur når ni ut och hur distribuerar ni Caprice-katalogen i utlandet?

– Ja, trots att Caprice-katalogen i mångt och mycket är väldigt svensk, så är den av stort internationellt intresse. Vi säljer idag fler fysiska produkter utanför än i Sverige.

– Caprice har varit närvarande på internationella mässor under många år och byggt upp ett nätverk av distributörer. Idag finns vi distribuerade i de nordiska länderna, Storbritannien, Frankrike, Benelux, Tyskland, Italien, Grekland, Portugal, USA, Kanada, Japan, Kina och Hong Kong. Vår huvuddistributör är Naxos Sweden, men vi har alltså andra distributörer i flera länder.

Vilka internationella musikmässor och branschkonferenser har ni medverkat på och hur ser ni på resultaten och utfallen av dessa?

– Den allra viktigaste mässan för oss har genom åren varit MIDEM i Cannes, men när de distributörer som vi jobbar med i ”våra” genrer slutade åka dit så började vi åka på mer genrespecifika mässor som folk- och världsmusikinriktade WOMEX, Classical:NEXT och Jazzahead. Naxos stora säljkonferens Naxos Music Market är också mycket viktig för oss.

Hur arbetar ni i sociala medier?

– Vi jobbar nära Musikverkets kommunikationsavdelning och använder oss just nu främst av Facebook och vår egna hemsida. Vi tänker dock bli mer aktiva på Instagram och Youtube framöver. Vi försöker som alla andra att skapa trafik dels till vår hemsida och dels till återförsäljare.

Köper ni in eller tar hjälp på annat sätt med tjänster som till exempel research och promotion eller marknadsföring?

– Numera gör vi det mesta av promotionjobbet själva, när det gäller den svenska marknaden. Vi tar då och då in externa skribenter och ämnesexperter för att få mer djuplodande texter och pressreleaser. Utomlands anlitar vi då och då promotionhjälp, framför allt i Tyskland, England och USA.

Har ni några fasta eller återkommande samarbetspartners utöver ovan eventuellt redan nämnda?

– I serien Svensk Jazzhistoria jobbar vi med Gruppen för Svensk Jazzhistoria, vi jobbar förstås också tätt samman med Svenskt Visarkiv. Med musikvetaren Carl-Gunnar Åhlén jobbar vi med serien Collector’s Classics.

 

Hur stor är bolagets ungefärliga omsättning?

– Om man skall ta ett ungefärligt snitt för de senaste åren så ligger omsättningen på cirka 730 000 kronor. Antalet sålda CD är cirka 5 400. Antalet downloads har det senaste året drastiskt minskat från cirka 400 000 till 3 000. Istället har vi en ofantlig ökning av streams och spelningar på Youtube, som i snitt de senaste åren uppgår till fem miljoner.

Får ni ut musiken på ett bra sätt, tycker ni? Vad skulle eventuellt kunna fungera bättre?

– Streamingtjänsterna fungerar tyvärr inte bra för oss. Våra album bärs till stor del upp av den kringinformation som finns. Vi lägger ner stora resurser på bra, beskrivande och ofta omfattande textkommentarer, i till exempel booklets.

– Sökbara metadata är en annan sak som är oerhört viktig för oss, det fungerar inte alls bra på tjänster som Spotify. Det här är ett problem som vi inte riktigt vet hur vi ska lösa just nu. Då vi tar fram färre och färre fysiska produkter och i stället jobbar med digitala album så vill vi hitta ett bra sätt för kunden att få tag i de texter som åtföljer albumen. På vår hemsida finns ju endast kortare beskrivande texter av våra releaser.

Caprice är ju sedan flera år tillbaka medlemmar i SOM. Vilka förväntningar och förhoppningar har ni på samarbetet inom organisationen?

– Det är mycket viktigt för oss att samarbeta med bolag som har liknande struktur, utgivning och problem. Den hjälp som vi SOM-bolag kan ge varandra är ovärderlig. Bland annat genom att föreslå distributörer, journalister och poddar etc., som kan vara av intresse. Eller till exempel de gemensamma uppvaktningar vi gjort gentemot radion och politiker. Och inte minst samarbetet med IFPI!

Vad ser ni för svårigheter med att vara indie?

– Caprice är kanske inte det typiska indiebolaget, på grund av det statliga ägandet, men det är förstås att man ofta är resurssvag. Det är svårt att få uppmärksamhet för det arbete man lägger ner, att attrahera distributörer och andra aktörer i branschen. Där har samarbete mellan oss indiebolag en stor betydelse. Caprice har genom åren blivit rekommenderade olika distributionslösningar som fungerat fantastiskt bra och vi har även hjälpt andra bolag på samma sätt.

Fördelar som indie?

– Snabba beslut och stort inflytande över utgivningar. Nära till artist.

Hur ser ni på Caprice rent allmänt på läget i Musiksverige just nu?

– De flesta större skivbolag och artistdrivna bolag börjar mer och mer hitta rätt med hur man säljer, promotar och marknadsför musik. Marknaden drivs mer och mer av låtar och hits. Albumbolag som Caprice har inte riktigt hittat rätt ännu. Vi hoppas på att streamingtjänsterna ska utvecklas så att vi kan erbjuda album med beskrivande texter, snyggt bildmaterial och mer lättsökt metadata. Det är där vår styrka ligger som statligt independentbolag. I och med att vi inte längre mer än i undantagsfall ger ut nyinspelad musik har vår roll i Musiksverige förändrats. Tidigare var vi mer involverade i livescenen och artist development.

Claes Olson

CAPRICE
Kontaktinfo:

Marie Wisén marie.wisen@capricerecords.se

Erik Hamrefors erik.hamrefors@capricerecords.se

Ulf Björkman ulf.bjorkman@capricerecords.se

 

Artister i katalogen:

Don Cherry, Sofia Jannok, ZilliacusPerssonRaitinern, Lena Willermark. Jeanette Lindström, Duke Ellington, Ale Möller, Jacob Karlzon, Oddjob, Ida Falk-Winland, Eric Ericson, Matilda Paulsson m.fl.

 

www.capricerecords.se

Spellista över 2018 års releaser: https://open.spotify.com/user/capricerecords/playlist/4dEvdbyMQeeWedur0REFg3?si=Wsikc-f-TM2sGqv2EMTpbQ

Spellista över 2017 års releaser: https://open.spotify.com/user/capricerecords/playlist/3gIaWLy7cUv4gIpO3ihoSC?si=a1ZVyu2WQQafFgrOsaydVw