Månadens Indie – Imogena

Imogena-R.-RGB_liggande-1-300x65

MÅNADENS INDIE Imogena

Skivbolaget Imogena startade 1988 och under sina drygt trettio år i branschen har bolagets grundare och helägare Johan Johansson byggt upp en stor katalog, med tyngdpunkten på jazz. På sin hemsida presenterar sig skivbolaget med programförklaringen att man arbetar utifrån ”a main interest in producing first class jazz music” och ambitionen att nå en internationell publik i alla åldrar.

Berätta lite bolagets bakgrund samt när, hur, var och varför det bildades!

– Jag började min yrkesbana som mellanstadielärare 1970-1988 och hade då möjligheten att kombinera mitt musicerande med lärarjobbet. Ursprungligen kommer jag ifrån Vollsjö, på gränsen till Österlen. 1960 kom jag till Malmö och började spela tradjazz. Mitt eget intresse för musiken och relationen till publik ledde så småningom fram till några skivproduktioner med egna bandet. Jag fann en tillfredsställelse och glädje i att tillhandahålla skivor i samband med konserter. Publiken uppskattade tydligt erbjudandet att köpa direkt av oss musiker.

Johan Johansson

– 1987, när jag var drygt 40 år – kris eller inte… – så ville jag lämna skolans värld för något annat och kom då i samtal med Jan Johansson, basist i Göteborgs Symfoniorkester, in på spåret musikproduktion. Med våra kontakter inom kammarmusiken och jazzen så utvecklades idéer om konsert- och skivproduktion. Under ett par år anordnade vi sommarkonserter i Göteborgs konserthus och i några kyrkor i Bohuslän. Under den här tiden släpptes också de första plattorna, en med flöjtisten Gerhard Schaub i genren kammarmusik och ett några jazzplattor med bland andra Sven Asmussen och Sonya Hedenbratt. Etiketten hette då Intim Musik.

– 1988 bestämde jag mig för att gå min egen väg och att mera renodlat producera jazz och då uppstod Imogena. Under de första åren sökte mig fram genom att både jobba med konsertbokning, turnéproduktion och skivutgivning. Genom samarbetet med Sven Asmussen och hans kvartett fick jag möjlighet att möta mycket folk, framför allt i arrangörsleden.

Är det du ensam som driver bolaget?

– Ja, jag driver verksamheten själv, med administrativt stöd från en familjemedlem. Dessutom fick jag tidigt kontakt med duktiga människor i branschen och jag syftar då några ikoniska studiorävar som till exempel inspelningsteknikern Åke Linton.

Ungefär hur mycket tid lägger du ner på arbetet?

– Fram till 2018 kunde jag ägna skivbolaget 20-40 procent av min arbetstid. Under alla trettio åren fick jag huvuddelen av mitt uppehälle från min konsultverksamhet inom områdena ledarskaps- och organisationsutveckling. Sedan två år tillbaka kan jag ägna all jobbtid åt bolaget och det innebär cirka 20-30 timmar i veckan. Eftersom jag har kontoret i hemmet så blir ibland lite mer.

Köper du in vissa tjänster externt?

– Jag köper all teknik när det gäller inspelning och grafisk formgivning. Det mesta blir från upparbetade kontakter med goda referenser.

Har du några andra fasta och/eller återkommande samarbetspartners?

– Vi har våra distributörer Border Musik i Sverige och King International i Japan. Phonofile har hittills varit den naturliga partnern för digital distribution.

Dan Helgesen

Hur tycker du att det har det gått genom åren?

– Generellt sett har vår marknadsföring varit en akilleshäl och det område som kunde utvecklat mycket mera på ett tidigt stadium. Jag tycker att vi har en mycket bra katalog som borde kunnat få större uppmärksamhet. Mitt arbete med marknadsföring genom sociala medier känns som både givande och lockande för framtiden.

Vilka titlar i katalogen är du mest nöjda med och vilka är dina personliga favoriter?

– Den artist som framstår som klarast lysande musikaliskt och resultatmässigt är pianisten Lars Jansson med sin trio. Hans första platta A Window Towards Being är en av mina favoriter och en publikfavorit. En annan är Hope med Lars Jansson Trio.

Vilka har varit i bolagets största framgångar sedan starten?

– De produktioner som sålt överlägset mest är några av Lars Janssons och en platta med Svend Asmussen Quartet; Fiddling Around, som vi sålde mycket av under hans turnéer.

Är det någon eller några av satsningarna som av en eller annan anledning har blivit en missräkning?

– Några plattor med en riktigt bra dansk-svensk konstellation har varit svåra att lansera. De har inte fungerat riktigt bra varken i Sverige eller Danmark.

 

Stina Andersdotter (foto: Ellika Henriksson)

Hur ser ambitionerna och planerna för skivbolaget ut idag?

– Så långt jag kan se in i framtiden så kommer vi att fortsätta med produktion av jazz på de format som känns bäst utifrån vad vi tillsammans med artisterna kommer fram till.

Så hur fördelar du resurserna på digitalt, vinyl och CD?

– När det gäller formaten så har vi släppt enstaka vinyl, men det är egentligen först nu som vi kommer med ett par vinyl på raken. Ett par av våra produktioner de senaste åren har enbart släppts digitalt.

Hur tycker du att det är att arbeta med jazzproduktioner i dessa streamingtider, där lyssnarnas fokus mest ligger på enstaka, enskilda spår?

– Jag har en känsla av att många av våra kunder/lyssnare gör medvetna val när de söker musik och är trogna sina favoriter. Därför tror jag att trenden ”fokus på enstaka spår” gynnar oss.

Hur har de förändrade förhållandena ifråga om musikdistribution förändrat verksamheten sedan starten med bl.a Göteborgs Brass Bands album World Champions för drygt 30 år sedan?

– Jag fokuserar på att skapa spellistor och enstaka track/album-länkar som jag marknadsför för att väcka intresse för vår musik på fysiska ljudbärare och streaming/download. Jag upplever att vi får god respons via sociala medier och ökat antal följare på streaming/download-sajterna.

Vilken har varit bolagets ungefärliga omsättning genom åren och vad ligger Imogena ungefär på i antal sålda exemplar, plays och downloads?

– Omsättning på fysisk och digital distribution har legat ganska stilla de sista tio åren och varierat mellan 200 000 och 300 000 kronor. Under flera år har den japanska distributionen varit starkare än den nordiska.

– Antal sålda plattor har minskat från cirka 3 000 till 600 exemplar på tio år. Vi har cirka en miljon streams per år och ungefär 1 500 downloads.

Arbetar Imogena även på musikförlagssidan?

Nej, vi har ingen förslagsdel i verksamheten.

Vilka musikmässor och branschkonferenser har bolaget medverkat på – och hur ser du på resultaten och utfallen av dessa?

– Imogena har inte deltagit i några musikmässor, men försökt delta i SOM:s aktiviteter i samband med årsmöten, samt deltagit i utbildningen Digital marknadsföring som gick i Stockholm för två år sedan. Här i Göteborg medverkar jag i ett nätverk för spridning av samtida musik under rubriken Nordic Contemporary Music MCN.

Får du ut musiken på ett bra sätt, tycker ni? Vad skulle eventuellt kunna fungera bättre?

– Jag känner att vi säkert kan utveckla vår kommunikation med marknaden. Det är också vår strävan att hitta nya vägar.

 

Lars Lindgren

Svårigheter som indie?

– Bristande resurser och luckor i kompetens för marknadsföring.

Fördelar som indie?

– Som indiebolag är man fri att agera utifrån egna idéer och värderingar.

Hur ser du rent allmänt på läget i Musiksverige just nu?

– Av någon anledning så upplever jag att majorbolagen har mycket lättare att nå ut genom de stora medierna TV, radio och dagspress. Och syns man inte i de sammanhangen så finns man inte…

– Mot bakgrund av att jag tillhör fyrtiotalisterna själv så upplever jag också att kultursidorna i våra dagstidningar riktar sig till en mycket ung målgrupp med snabbsåld, lättkonsumerad kultur och musik. På så sätt tappar man lätt bort botten, bredd och djup i utvecklingen av musiklivet. Vi får en allmän förflackning som inte tycks ha något slut.

Vilka förväntningar och förhoppningar har du på samarbetet inom SOM?

– Som medlem i SOM har jag fått mycket inspiration och utbyte i samband med årliga träffar och ser fram emot nya sådana tillfällen. Utbytet av branscherfarenhet är min viktigaste behållning av SOM

Claes Olson

 

IMOGENA AB
Kontakt: Johan Johansson

johan@imogena.se

 

Artister i katalogen:

Lars Jansson, Ulf Wakenius, Jan Allan, Bohuslän Big Band, Lasse Lindgren, Stina Andersdotter, Anders Persson, Andreas Gidlund, Fredrik Lindborg, Karolina Vucidolac, Dan Helgesen m.fl.

 

Imogena @ Spotify

https://open.spotify.com/playlist/0ULEsnnPlh47571oDLHZol?si=hbe5bxerRL-BFH1PbmCnVQ

www.imogena.se