Ny statistik visar på indies styrka i världen

22554799_2015087465436848_5382214173286550766_n

Ny statistik presenteras nu av WIN – Worldwide Independent Network!
Wintel 2017 visar på Indies allt större marknadsandel och hur digitaliseringen förändrat musikbranschen. Den visar på exempel på hur det ser ut i olika länder och den stora skillnaden som finns mellan länder. Globalt har indies 38,4 % men i Spanien har de bara 15 % av marknaden medan i Sydkorea har indies hela 89 %. Det unika med undersökningen är att den baseras på 660 musikbolags svar över hela världen och till skillnad från tidigare undersökningar utgår man från masterägare istället för distributör då många indies går via major-distributörer.

Undersökningen visar även på de oberoende bolagens betydelse för export, sysselsättning och den kreativa sektorn.

För att ta del av hela undersökningen – Besök:
http://winformusic.org/wintel-2017-worldwide-independent-market-report/