SAMI och SOM uppmanar till åtgärder för att skydda svenska musiker, artister och skivbolag

Genom det omtalade RAAP-fallet riskerar Europeiska rättighetshavare att förlora enorma summor om inte EU rättar till det osäkra rättsläge som domen skapat.

SOMs Ordförande Eva Karman Reinhold säger:
”Genom RAAP riskerar artister, musiker och skivbolag i Europa tappa €125m i intäkter, då reciprocitetsprincipen sätts ur spel. EU måste åtgärda detta snarast. Naturligtvis bör i förlängningen USA signera Rom-konventionen så att Europeiska rättighetshavare har rätt till Ersättning för sina närstående rättigheter på USAs radiostationer.”

Läs den gemensamma uppvaktningen vilken SOM genom Impala genomfört tillsammans med SAMI:
Joint statement_RAAP_231128Joint statement_RAAP_231128