SOM kommenterar EU parlamentets resolution om streaming

Eva

SOMs ordförande Eva Karman Reinhold om den nyligen antagna EU resolutionen om streaming:

”SOM är positiva till antagandet av resolutionen då mycket av dess innehåll är i linje med frågor vi verkar för genom vårt engagemang i IMPALA och WIN, och som bl a formulerats i ”IMPALA’s 10-point Plan To Make The Most of Streaming” och WIN:s ”Fair Digital Deals Declaration”. Vi är glada att Europaparlamentet nu betonar vikten av att stödja och skapa regler för att säkerställa ett rättvist och hållbart ekosystem för streaming som både främjar kulturell mångfald och samtidigt tar itu med de obalanser som påverkar sektorn negativt.

Det har aldrig varit lätt att driva independentbolag, men tidigare sålde vi produkter med inspelningar genom återförsäljare.

I streamingvärlden upplever jag det ibland som att inspelningarna liksom uppgår i produkten ”valfri streamingtjänst”, och vi har ingen kontroll över prissättning eller exponering. Tjänsternas nya regler som klipper av ”the Long Tail” drabbar independents, vars utgivning de facto bidrar till, eller utgör, kulturell mångfald. Att systemet dessutom tycks vara så lätt att manipulera gör det hela än mer oförutsebart. Det är alltså uppenbart att det fordras åtgärder. Resolutionen är ett steg i rätt riktning.”

Här kan ni läsa övriga organisationers kommentarer:
https://www.musikindustrin.se/2024/01/30/branschorganisationerna-reagerar-pa-eu-resolutionen-om-streaming/