SOM på Sensus Music Meet 28 november

395434047_732737365546787_6621806016752025799_n

Sensus Music Meetup – Möjligheter i Östergötlands musikliv

Tisdag 28 november, Kulturkvarteret Hallarna, Norrköping

Ambitionen är att Sensus Music Meetup blir startskottet på en fördjupad dialog mellan det lokala och regionala musiklivets olika aktörer – denna gång i Östergötland. Vi bjuder in artister, arrangörer, politiker, tjänstepersoner, studenter, nätverk, föreningsaktiva och andra i Östergötlands musikliv. Samtalen följs upp av lokala musikluncher, nätverksträffar, möten och annat, utifrån de behov vi ser tillsammans 28/11. Vi är stolta över att bidra med Anna Lindholm som håller ett föredrag om releaseplanering.

PROGRAM:

14.00 The Long and Winding Road – Musiklivets krokiga karriärer

Hur skapar vi, gemensamt och individuellt, utrymme för långsiktigt sökande i musiklivets komplexa ekosystem?
Utbildning är en viktig del i musikbranschen för att höja kompetens, status och löner. Men många inom de kreativa näringarna hittar aldrig sin plats i traditionella utbildningar. Hur skapas livschanser på alla nivåer, längs hela vägen? Vi pratar inte bara karriärer ur arbetslivsaspekt utan också om ideellt engagemang. Livemusiken som exempel – handlar om artister men också arrangörer (konstnärliga kurerare), publik (musikkännare) samt tekniker, turnéledare osv (möjliggörare) – alla behöver kunna förkovra sig livet igenom. Hur ser förutsättningarna ut idag? Hur skulle det kunna se ut?

  • Max Låke – Unga tankar om musik (moderator)
  • Sofia Winiarski – Dirigent + Unga tankar om musik
  • Cornelia Jacobs – Artist
  • Magnus Lundin – Grundare Norrköpingsföretaget United Vision + Lärare Campus Nyköping + Ordförande Kulturkvarteret Hallarna


15.00 Vad f*n får jag för pengarna? – Musiklivets resursallokering

Hur finansierar vi utvecklingen av musiklivet för levande städer i Östergötland?
Musikbranschen och evenemangsnäringen bidrar med stora belopp i skattepengar varje år. Kommuner, regioner och stat satsar i sin tur årligen stora summor på musik och kultur. Vad ”får de egentligen för pengarna”? Vart tar pengarna vägen, vilka kommer det till gagn? Vad får vi ut, som enskilda musikaktörer och tillsammans som musikliv och samhälle? Hur ser det ut idag och hur skulle det kunna se ut?

  • Joppe Pihlgren – Svensk Live (moderator)
  • Sandra Wall – Norrköping kommun
  • Olga Ottosson – Studiefrämjandet
  • Meriyam Ericsson – Arrangör, artist och musikutgivare


16.00 Releaseplanering med Anna Lindholm, Icons Creating Evil Art + SOM

Ska ni släppa musik? Ett vanligt problem hos egenutgivande band och artister är att man just ”släpper” musiken när den är färdig och går vidare med att skapa ny musik. Med lite medveten planering kan man förbättra chanserna för musiken att nå fram till sin publik. Anna Lindholm från skivbolaget Icons Creating Evil Art delar med sig av tips och tricks för en bra musikrelease. Anna sitter även i styrelsen för SOM.

17.00 Nätverksträffar och möten

Arrangörsträff med Live Östergötland. Fler möten tillkommer.

18.00 Paus för middag och mingel

19.00-22.00 Live x 5!

Spelningar med Agitator, Dorothy Mour, Psychedelic Witchcult, Säg mig och Televote!

Sensus Music Meetup arrangeras av Sensus studieförbund i samarbete med SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter), Svensk Live, UTOM (Unga Tankar Om Musik), Musikcentrum och SKAP.

Sedan starten 2021 arrangeras Sensus Music Meetup årligen på olika platser i Sverige. Hittills har evenemanget varit i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Sensus Music Meetup handlar om att komma samman för utveckling och innovation. Här möts band, artister, skivbolagsentreprenörer, livearrangörer, intresseorganisationer, producenter, politiker och tjänstemän – med flera. Dagtid samlas vi kring seminarier, workshops och samtal. Kvällstid får vi njuta av ny svensk musik.

Läs mer om programmet på Sensus Hemsida och här hittar du Facebook-evenemanget!