Fractals – Kwartludium performs music by Marsel Nichan

Beskrivning

Denna skiva är resultatet av ett samarbete under de senaste åren mellan Marsel Nichan och den polska ensemblen Kwartludium. Ett sätt att närma sig Marsel Nichans musik är att betrakta den som undersökningar av vissa grundelement – klanger, melodik och rytmer, samklanger, dialoger och mönster, samt kontraster och övergripande dramaturgi.

Label:Nichan Records

Artist: Kwartludium

Genre: Experimentellt/Klassiskt/Konstmusik

Utgivningsdag:2023-03-01

Bolag/Distributör:Nichan Records

Mediaformat: CD, DA - digitalt album

Kontaktperson:Marsel Nichan

Lyssningslänk:Lyssna här!