Grammofon-Missionen

Beskrivning

“...Loven herren med blues och jazz och symfoniorkestrar, med negro-spirituals och med Beethovens femma, med gitarrer och xylofoner, loven honom med grammofoner och bandspelare..." - Den första vågen av kristen popmusik sköljde över Sverige i början av 1960-talet. Nu genomgick den kristna musiken en förändring som bland annat innebar en inriktning mot skivmarknaden. Ungdomar i de kristna samfunden började göra uppror genom att evangelisera med pop-, gospel– och rockmusik.

Label:Subliminal Sounds

Artist: V/A

Genre: Dansband, Experimentellt/Klassiskt/Konstmusik, Other, Pop/Rock, Singer/Songwriter/Visa

Utgivningsdag:2023-04-07

Bolag/Distributör:Redeye

Mediaformat: DA - digitalt album

Kontaktperson:Stefan Kéry

Lyssningslänk:Lyssna här!