Tänka på som skivproducent

Ekonomiskt stöd

Kulturrådet beviljar ansökningar om fonogramstöd två gånger per år, sista ansökningsdag hittar ni på deras hemsida www.kulturradet.se.

ncb

Det är nödvändigt att du som skivproducent har avtal med ncb, alternativt att din distributör har det, och i distributionsavtalet åtar sig redovisning och betalning till ncb. På fonogrammets etikett ska alltid ncb-logon finnas med och då anges som ncb/BIEM vilket förtydligar att ncb är medlem i den internationella organisationen för mekanisk copyright. Kom ihåg att även ange inspelningsår med P i en ring följt av året. Enligt ncb:s regler ska även skivnummer och skivbolag klart framgå. Vanligen skrivs också en skyddstext ut på engelska – den korta varianten är ”All rights reserved”.

Eftersom de verk som spelas in ofta är skrivna av artisten själv är det viktigt att se till så artisten är ansluten till STIM och verken anmälda dit. Kom ihåg att det inte är tillåtet att översätta utländska verk till svenska och sedan spela in dem utan tillstånd från upphovsmannen. Ett sådant tillstånd söks vanligtvis hos det musikförlag som representerar upphovsmannen ifråga. Att ge ut icke auktoriserade översättningar kan betyda att upplagan dras in och skadestånd krävs av upphovsmannen eller dess representant i form av musikförlaget. Se vidare www.ncb.dk och www.stim.se samt musikförläggareföreningens hemsida http://musikforlaggarna.se/.

SAMI

De musiker som medverkar på inspelningen ska anmälas till SAMI på en s.k. inspelningslista/gagelista. Sådana listor finns tillgängliga hos SAMI och på dem anges vilka musiker som spelar vilka instrument på vilka låtar. Dessa listor är en förutsättning för att medverkande musiker ska få sin ersättning vid t.ex. radiospelning. Mer info på www.sami.se.

ISRC

Det finns en unik internationell digital märkning till varje inspelat spår. Den märkningen kallas ISRC och läggs in på skivan vid mastringen. IFPI delar ut dessa koder. För mer info besök IFPI Sveriges hemsida. Notera även att även musikvideor ska ha en ISRC-kod på omslaget och att både koder för CDs och videos ska rapporteras till IFPI. Noteras bör att de flesta digitala distributörer kräver ISRC-koder för att de ska distribuera bolagens musik så detta har blivit allt viktigare att ha.

Grammotex

I Sverige finns ett gemensamt datasystem som möjliggör för skivbutiker att söka efter skivor i en stor databas, det går att söka på artistnamn, titel mm. Nästan alla svenska distributörer är anslutna till detta system som även innefattar möjlighet att lägga order till distributör direkt i systemet. GLF (Grammofonleverantörernas förening) är ägare till Grammotex. Se vidare www.grammotex.se

EXMS

SOM var en av initiativtagarna till bildandet av Export Music Sweden (EXMS) en organisation som strävar efter att samordna insatserna för att nå internationell uppmärksamhet för svensk musik, till exempel genom att samordna bolagens deltagande i olika utländska mässor och arrangerar utbildningar och seminarier kring hur man får ut sin musik utomlands i olika genrer. Idag stöds EXMS av IFPI, SAMI, STIM och Musikerförbundet. Gå in på deras hemsida https://exms.org/ och anmäl dig på deras nyhetsbrev för att få kontinuerlig info om seminarier, mässor, trade missions och kommande marknadsföringsinsatser för svensk musik utomlands.

IFPI

Om er musik spelas på radio så har ni rätt till ersättning för masterdelen om ni äger inspelningen själv. Se därför till att registrera era inspelningar hos IFPI.
Om registreringen ej görs eller görs felaktigt så kan det ofta vara svårt att få ut någon ersättning i efterskott. Via IFPI registreras automatiskt alla medlemmarnas labels i hela Norden, det vill säga hos Gramex i Danmark, Gramo i Norge och Gramex i Finland.

När det gäller ersättningen från övriga länder som undertecknat konventionen som reglerar ersättning vid radiospelning och offentligt framförande så finns inget helt utbyggt system ännu även om IFPI idag har avtal med ett tiotal länder utanför norden. Detta är en av de frågor SOM arbetar med i samarbete med IFPI. Normalt brukar man göra ett avtal med sin utländske representant eller licenstagare om att inkassera dessa ersättningar och vidarebefordra dem mot en avgift. Har man ingen sådan partner så går det att formellt gå med i de nationella organisationerna, men detta är krångligt och även kostsamt.

Kungliga Biblioteket

När du ger ut en skiva i minst 50 exemplar, ska du skicka ett (1) ex till Kungliga biblioteket enligt Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

Syftet är att bevara den svenska musikutgivningen och därmed vårt kulturarv.

Exemplaret bevaras för all framtid, är tillgängligt för forskning och katalogiseras i Svensk mediedatabas, världens största katalog av svensk musik. https://smdb.kb.se/

Här ser du hur du ska göra: https://www.kb.se/insamling-och-pliktleverans/ska-du-pliktleverera.html