Svenska Oberoende Musikproducenter

Månadens Indie: Atenzia Records


AOR och melodiös rock har alltid varit en stor del av Pär Winbergs liv och eftersom han visste hur mycket postorderbolaget och e-handeln Ginza sålde av de genrerna, så var det faktiskt han som initierade idén kring Atenzia redan 2003, trots att han då arbetade på EMI. Atenzia i sin nuvarande form bildades dock först 2011 när Pär började jobba hos Ginza. Sedan i slutet av förra året är Atenzia ett av medlemsbolagen i SOM – Svenska Oberoende Musikproducenter.
...[LÄS MER]