Svenska Oberoende Musikproducenter

Månadens Indie: Zorch Productions

Tobba Andersson – mannen bakom Zorch – signerar alltid sin e-postkommunikation med bolagets slogan Zorch Productions – Giving music a bad name since 1989. Frånsett att årtalet är rätt, så stämmer det inte alls… Tobbas amibition har alltid varit”att ha kul och att inte backa från att ge ut bra material från bra artister. Oavsett det kommersiella värdet”. ..[LÄS MER]