BLI MEDLEM

Hur blir man medlem?
SOM har två typer av medlemskap; medlem och associerad medlem. Du kan ansöka om medlemskap antingen genom att kontakta SOM och redogöra för verksamheten, ägandet och inriktningen, eller fylla i blanketten online här. Alla ansökningar ses över och nya medlemmar väljs sedan formellt in av SOMs styrelse.

De formella kraven för medlemskap är i korthet att medlemmen ska driva en seriös och kontinuerlig skivutgivning samt ska ha släppt minst fyra fullängdsalbum eller motsvarande. Kraven för medlemskap går att läsa i sin helhet under stadgarna.

Den som inte bedriver kontinuerlig verksamhet eller endast utger enstaka fonogram har möjlighet att bli anslutna som associerade medlemmar. Rent praktiskt är den enda skillnaden att associerade medlemmar inte har full rösträtt vid årsmötet. Samtliga medlemmar får löpande information, protokoll från möten samt har möjlighet att närvara vid föreningens styrelsemöten.

Det år du väljs in i SOM är medlemskapet kostnadsfritt, som medlem betalar du sedan 1 000 kr per år och som associerad medlem 500 kr per år.

SOM-bolagen sysslar med all form av musik. Bland medlemmarna finns representanter för såväl folkmusik, jazz och konstmusik som instrumentalmusik, experimentell elektroakustisk musik och alla varianter av rock och pop på svenska och engelska.

Beräknat i antal titlar per år ger SOM-bolagen uppskattningsvis ut närmare 30% av alla svenska skivor. Andelen av den totala försäljningen av fonogram i Sverige var år 1999 uppskattningsvis 9%.